NOVINKY


15. 10. 2020
Výstavy preložené

Vážení vystavovatelia,

     Vzhľadom na Opatrenie hlavného hygienika o organizovaní hromadných podujatí sme boli nútení opätovne celoročne plánovanú akciu nášho klubu Špeciálna (Klubová) výstava s udelením CAC preložiť na iný termín. Výstavu nerušíme, len ju odkladáme na zatiaľ bližšie neurčený termín.   Akonáhle sa pandemická situácia uvoľní a budú povolené hromadné akcie stanovíme miesto a dátum konania výstavy. 

     

06. 10. 2020
Náhradné termíny výstav
Špeciálna výstava dňa 17.10.2020, začiatok o 9.30, miesto Hotel Plauter kúria, Veľký Meder
Klubová výstava dňa 18.10.2020. začiatok o 9.30, miesto Hotel Plauter kúria, Veľký Meder
 

03. 10. 2020
PES ROKA 2019

Súťaž Pes roka SKŠSP a Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP za rok 2019 máme vyhodnotenú.

Gratulujeme všetkým zúčastneným!

29. 09. 2020
Výstavy zrušené
Vážení vystavovatelia,
pretože od 1.10.2020 je zákaz usporiadania hromadných podujatí, medzi ktoré patrí aj naša výstava, tieto dve výstavy (t.j. špeciálna výstava v deň 2.10. a klubová výstava v deň 3.10.) sa v plánovanom termíne neuskutočnia.
Nerušíme ich.
Po uvoľnení opatrení obe výstavy usporiadame v náhradnom termíne v roku 2020.
Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov výstavy v náhradnom termíne neuskutočnili, výstavné poplatky Vám vrátime v plnej výške.
Vedenie SKŠSP

02. 09. 2020
Špeciálna a Klubová výstava SKŠSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na ŠPECIÁLNU VÝSTAVU SKŠSP a KLUBOVÚ VÝSTAVU SKŠSP so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2020, Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2020, Klubový víťaz 2020 a Klubový víťaz mladých 2020

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

2.10.2020 (Špeciálna výstava) a 3.10.2020 (Klubová výstava) v areáli Horského hotela Magura Chvojnica, okr.Prievidza

Rozhodcovia:

Sergej Vanža (SK) a Marián Priehoda (SK)

Uzávierka prihlášok: 15.09.2020  - prvá uzávierka a 22.09.2019  - druhá uzávierka

PROPOZÍCIE ŠVP SK (.pdf) PROPOZÍCIE KVP SK (.pdf)

online prihlasovanie na www.clubdogshow.sk

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 4.10.2020.

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 22.9.2020 u hlavnej poradkyne chovu Ing.  Gargušovej.

05. 08. 2020
2 klubové výstavy počas 1 víkendu !!!

S radosťou Vám oznamujeme, že v dňoch 2. - 4.10.2020 sa uskutočnia dve klubové výstavy a bonitácia.


2.10. 2020 v piatok o 12.00 hod. začne Špeciálna výstava.
3.10.2020 v sobotu o 9.30 hod. začne Klubová výstava.
4.10.2020 v nedeľu o 8.00 hod. bude začínať bonitácia.


Posudzovateľmi budú páni Marián Priehoda a Sergej Vanža. Bližšie podrobnosti Vám poskytneme čoskoro.

04. 07. 2020
VÝCVIKOVÝ TÁBOR 2020

S radosťou Vám oznamujeme, že aj tento rok Vás môžeme srdečne pozvať na Výcvikový tábor, ktorý sa  bude konať v termíne 20. - 23. 8. 2020 v turistickej oblasti Zemplínska Šírava, v hoteli Jazero v dedinke Vinné.

Prihlášku posielajte na email organizátora skwebskssp@gmail.com - do predmetu uveďte Výcvikový tábor 2020.

Výcvik pre účastníkov poskytujeme zdarma. Ubytovanie a stravu si zarezervujte písomne (elektronicky) v zariadení Hotela Jazero, obec Vinné na adrese recepcia@hoteljazero.skwww.hoteljazero.sk a mobil: 0905 063 307

02. 07. 2020
Bonitácia

Vzhľadom na zlepšenú epidemiologickú situáciu ohľadom šírenia infekcie COVID-19  sa klub rozhodol zorganizovať mimoriadnu bonitáciu, v termíne 25.7.2020 vo Veľkom Mederi, v hoteli Plauter kúria. Záujemcovia sa môžu prihlásiť so svojimi psami u hlavnej poradkyne chovu p. Ing. Gargušovej. Organizácia celého procesu bonitácie bude zabezpečená podľa všetkých hygienických pravidiel tak, aby riziko prenosu akéhokoľvek patogénu bolo minimálne.

21. 06. 2020
Dôležité informácie zo zasadnutia Prezídia SKJ
Vážení priatelia,
aj keď nemáme ešte k dispozícii uznesenie zo zasadnutia prezídia SKJ, dovoľte mi aby som vás informoval, že na základe návrhu zástupcov ÚKK bolo schválené nasledovné:

- Oblastné výstavy budú nominačnými výstavami na šampióna šteniat a veteránov
(Podmienky splnia jedince VN1 z triedy mladšieho dorastu a dorastu, resp. V1 z tried veteránov)
 

 

28. 04. 2020
Kniha Svet bernských salašníckych psov

Slovensko sa podieľa na tvorbe knihy "Svet Bernských salašníckych psov" za rok 2017,2018 a 2019. Formát knihy bude A4 (21x29 cm). Fotografie v knihe môžu byť farebné alebo čiernobiele. Kniha bude v anglickom jazyku. Cena knihy pred vydaním je 54,50 plus poštovné a po vydaní 64,50 plus poštovné.

V knihe môže byť uvedený len pes, ktorý v roku 2017, 2018 a 2019 získal titul Slovenský šampión krásy alebo iný dospelácky šampión ako je medzinárodný šampión. V prípade, že máte záujem uverejniť Vášho psa v knihe, je potrebné zaslať nižšie požadované údaje na mail: nikoleta.sandtnerova@gmail.com   do 30.4.2020

07. 04. 2020
Klubové akcie

Vážený členovia klubu a priatelia,

súčasná situácia vo svete ako aj na Slovensku ohľadom šírenia COVID 19 zasiahla aj do akcií SKŠSP a preto Vám oznamujeme, že plánovaný výstup na Sitno sa tohto roku neuskutoční. Z rovnakého dôvodu sa klubová výstava a bonitácia odkladajú na neurčito. Náhradný termín konania Vám oznámime, akonáhle budú povolené organizované podujatia.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie a príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov.

05. 04. 2020
Plemenná kniha ÚKK
Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19, ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom penalizovaní chovatelia, ktorí prihlášku k zápisu šteniat zašlú neskôr ako vo veku 9 týždňov.
 

09. 03. 2020
Oznam ÚKK
Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená.
Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej,
e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
Ďakujeme za porozumenie.

01. 03. 2020
Kalendár klubových podujatí na rok 2020

Radi by sme Vás informovali o podujatiach nášho klubu v tejto sezóne:

11. 4. 2020 Výstup na Sitno

30. 5. 2020 Klubová výstava CAC, Veľký Meder

3. 10. 2020 Špeciálna výstava CAC, Chvojnica (okr. Prievidza)

Bonitácie sa uskutočnia na druhý deň po klubovej výstave, v prípade potreby aj na konci výcvikového tábora:

31. 5. 2020 Veľký Meder

4. 10. 2020 Chvojnica

Nezabudli sme samozrejme ani na výcvikový tábor. Jeho tohtoročnú lokalizáciu a termín Vám upresníme po záväznej dohode s ubytovacím zariadením.

 

26. 02. 2020
Členský poplatok

Dobrý deň prajeme a keďže sa blíži koniec februára, chceme tým, ktorí ešte nezaplatili členské pripomenúť, aby tak urýchlene urobili.

Ostatným ďakujeme za včasné uhradenie poplatkov,

Váš klub. 

20. 01. 2020
Členský poplatok

Nový rok sa rozbieha a v záplave povinností Vám chceme pripomenúť, že podľa stanov nášho klubu SKŠSP, odseku V a čísla 9 je každý člen povinný uhradiť ročné členské do 28. februára príslušného roka.

Už vopred ďakujeme za ich včasnú úhradu.

12. 01. 2020
Happy New Year

Prajeme Vám a Vaším štvornohým miláčikom veľa spoločných zážitkov v roku 2020.

26. 09. 2019
Špeciálna výstava SKŠSP - pripomienka

Prosíme všetkých účastníkov blížiacej sa špeciálnej výstavy SKŠSP, aby si vytlačili katalógové čísla svojich prihlásených psov a priniesli ich so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už čísla vydávať nebudú. Katalógové čísla máte spolu s návratkami vo svojom profile. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné sútaže.

Ďakujeme za spoluprácu.

15. 08. 2019
Členská schôdza SKŠSP

Dňa 23.8.2019 o 18,00 hod. sa v priestoroch Penziónu Brest, Belá-Dulice (Jasenská dolina) bude konať členská schôdza Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov.

Každého člena klubu srdečne pozývame.

Program členskej schôdze:

1.Otvorenie schôdze

2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze

3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 26.5.2018

4. Správa o činnosti klubu za rok 2018

5. Správa o hospodárení za rok 2018.

6. Návrh rozpočtu na rok 2020

7. Návrh na zmenu chovateľského poriadku u ESP

8. Návrh na zmenu výstavných poplatkov

9. Diskusia, voľné návrhy

10. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze

11. Záver

Tibor Križan
predseda klubu

04. 08. 2019
Špeciálna výstava SKŠSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na ŠPECIÁLNU VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2019 a Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2019

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

28. 9. 2019 v areáli Horského hotela Magura Chvojnica, okr.Prievidza

Rozhodcovia:

Ksenija Steiner-Potočnik (SLO) a Zoltán Baffia (HU)

Uzávierka prihlášok: 01.09.2019  - prvá uzávierka a 10.09.2019  - druhá uzávierka

PROPOZÍCIE SK (.pdf) PROPOZÍCIE EN (.pdf)

online prihlasovanie tu  alebo priamo na www.clubdogshow.sk

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 29.09.2019.

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 14.9.2019 u hlavnej poradkyne chovu Ing.  Gargušovej.

30. 05. 2019
Výcvikový tábor 2019

Všetkých Vás srdečne pozývame na Výcvikový tábor, ktorý sa aj tento rok bude konať v krásnej lokalite v Jasenskej doline. 

Prihlášku posielajte na email organizátora skwebskssp@gmail.com - do predmetu uveďte Výcvikový tábor 2019.

Výcvik pre účastníkov poskytujeme zdarma. Ubytovanie a stravu si zarezervujte písomne (elektronicky) v zariadení penzión Brest, obec Belá Dulice.

Bonitácia sa uskutoční v sobotu 24.08.2019.

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte u hlavnej poradkyne chovu Ing. Gargušovej.

20. 05. 2019
Chovateľ roka 2018

Výsledky súťaže Chovateľ roka 2018 si môžte pozrieť TU

20. 05. 2019
Zoznam vystavovateľov na KV

Prinášame Vám zoznam vystavovateľov prihlásených na klubovú výstavu SKŠSP vo Veľkom Mederi.

12. 04. 2019
VÝSTUP NA SITNO

Na rok 2019 sme naplánovali novú klubovú akciu
Výstup na Sitno dňa 20.4.2019 (veľkonočná sobota), samozrejme so psami. Jedná sa o nenáročnú turistiku na bájmi opradený vrch Sitno nad Banskou Štiavnicou.

Zraz o 10,30 hod na južnej strane jazera Počúvadlo, na parkovisku naproti Penzionu Pri Jazere.

GPS súradnice:

N48.40472° E18.85618°
N48°24.283' E18°51.371'

Pri príchode na parkovisko oznámiť heslo "Psíčkari". Bude tam rezervovaných cca 15 miest. Vzdialenosť na Sitno je 3,6 km, casovo 1,30 hod. To isté naspäť.

 

05. 04. 2019
KLUBOVÁ VÝSTAVA

Pod záštitou ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na KLUBOVÚ VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz klubovej výstavy 2019 a Víťaz mladých klubovej výstavy 2019

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

25. 5. 2018 v areáli PLAUTER KÚRIA vo Veľkom Mederi

Rozhodcovia:

Jëelle Bardet (FRA) a Guenther Ehrenreich (A)

Uzávierka prihlášok: 5.5.2019 - dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZICIE.SK(.pdf) PROPOZÍCIE EN (.pdf)

online prihlasovanie tu  alebo priamo na www.clubdogshow.sk

Pozor!!! Zmena v systéme prihlasovania. Prešli sme na nový systém. Vytvorte si  svoje prihlasovacie údaje  a následne si vyrolujte  výstavu zo zoznamu výstav. Pri prihlasovaní nezabudnite zakliknúť členstvo v klube, systém Vám inak napočíta poplatky ako pre nečlenov.

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 26.5.2019

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 10.5.2019 u hlavnej poradkyne chovu Ing. Gargušovej.

11. 03. 2019
DVE PERCENTÁ Z DANÍ

Vážení priatelia švajčiarskych salašníckych psov! Aj tento rok máte možnosť venovať 2% dane pre Vami zvolenú neziskovú organizáciu. Ak sa rozhodnete podporiť práve Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov, pomôžete vylepšiť a zdokonaliť aktivity našej organizácie. Viac info nájdete v sekcii 2% Z DANÍ.

 SRDEČNE VÁM ĎAKUJEME!

23. 02. 2019
ČLENSKÉ POPLATKY

Dovoľujeme si pripomenúť našim členom, že podľa stanov klubu, je potrebné uhradiť ročný členský poplatok do 28. februára príslušného roka. Ďakujeme všetkým, ktorí tak už urobili.

08. 02. 2019
PES ROKA 2018 - VYHODNOTENIE

Súťaž Pes roka SKŠSP a Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP za rok 2018 máme vyhodnotenú.

Gratulujeme všetkým zúčastneným!

04. 02. 2019
POZVÁNKA NA KLUBOVÚ VÝSTAVU V LITVE

Pozvanka KV Litva 2019

16. 12. 2018
Nová klubová akcia - výstup na Sitno

Nová klubová akcia
Na rok 2019 sme naplánovali novú klubovú akciu

Výstup na Sitno
dňa 20.4.2019 (veľkonočná sobota), samozrejme so psami.
Jedná sa o nenáročnú turistiku na bájmi opradený vrch Sitno nad Banskou Štiavnicou.
Bližšie podmienky uvedieme neskôr.


Plán akcií na rok 2019 je teda nasledovný:
20.4.               Výstup na Sitno
25.5.2019       Klubová výstava, Veľký Meder
26.5.2019       Bonitácia, Veľký Meder
18.8. - 24.8.   Výcvikový tábor, Jasenská dolina, Penzión Brest
24.8.               Bonitácia, Jasenská dolina
28.9.               Špeciálna výstava, Chvojnica
29.9.               Bonitácia, Chvojnica

22. 11. 2018
Pes roka 2018

Podmienky účasti a prihlášky do súťaže nájdete v sekcii PES ROKA.
Vyplnené prihlášky do tejto súťaže spolu s fotokópiu preukazu o pôvode, fotokópiou posudkov z výstav, prípadne s fotokópiou časti výstavného kalendára zasielajte elektronicky v termíne do 6.1.2019 na adresu skwebskssp@gmail.com

19. 10. 2018
Výsledky a fotogaléria z klubovej výstavy

Prinášame Vám výsledky a fotogalériu z klubovej výstavy psov SKŠSP konajúcej sa 29.9.2018 vo Chvojnici.

20. 09. 2018
Zoznam vystavovateľov na ŠV

Prinášame Vám zoznam vystavovateľov prihlásených na špeciálnu výstavu SKŠSP vo Chvojnici.

15. 08. 2018
Špeciálna výstava SKŠSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na ŠPECIÁLNU VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2018 a Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2018

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

29. 9. 2018 v areáli Horského hotela Magura Chvojnica, okr.Prievidza

Rozhodcovia: Eva Procházková (CZ) a Anna Kochan (PL)

Uzávierka prihlášok: 08.09.2018  - dátum podania na pošte a 09.09.2018  - dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZÍCIE SK (.pdf) PROPOZÍCIE EN (.pdf)

online prihlasovanie tu (primárne poprosíme použiť túto možnosť)

PRIHLASKA pre zaslanie poštou (.pdf)

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 30.09.2018.

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 15.9.2018 u hlavnej poradkyne chovu Ing.  Gargušovej.

13. 06. 2018
Výsledky a fotogaléria z klubovej výstavy

Prinášame Vám výsledky a fotogalériu z klubovej výstavy psov SKŠSP konajúcej sa 26.5.2018 vo Veľkom Mederi.

19. 05. 2018
Zoznam vystavovateľov na KV

Prinášame Vám zoznam vystavovateľov prihlásených na klubovú výstavu SKŠSP vo Veľkom Mederi.

17. 05. 2018
Chovateľ roka 2017

Výsledky súťaže Chovateľ roka 2017 si môžte pozrieť TU

15. 05. 2018
Členská schôdza SKŠSP

Dňa 26.5.2018 o 18,00 hod. (po skončení klubovej výstavy) sa v priestoroch Hotela Plauter kúria, Veľký Meder bude konať členská schôdza Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov.

Každého člena klubu srdečne pozývame.

Program členskej schôdze:

1. Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze zo dňa 30.9.2017
4. Správa o činnosti klubu za rok 2017
5. Správa o hospodárení za rok 2017.
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Návrh na zmenu chovateľského poriadku (povinné vyšetrenie ektopického uretra u ESP)
8. Diskusia, voľné návrhy, príprava výcvikového tábora Jasenská dolina a špeciálnej klubovej výstavy  
    Chvojnica
9. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
10. Záver

Prerokovávaný materiál bude predložený na členskú schôdzu. 

Tibor Križan
predseda klubu

06. 04. 2018
KLUBOVÁ VÝSTAVA SKŠSP

Pod záštitou ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na KLUBOVÚ VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz klubovej výstavy 2018 a Víťaz mladých klubovej výstavy 2018

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

26. 5. 2018 v areáli PLAUTER KÚRIA vo Veľkom Mederi

Rozhodcovia:

Antonella Residori (IT) a Christian Schmid (DE)

Uzávierka prihlášok: 1.5.2018 -dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZICIE.SK(.pdf) PROPOZÍCIE EN (.pdf)

online prihlasovanie tu  alebo priamo na www.clubdogshow.sk

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 26.5.2019

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 10.5.2019 u hlavnej poradkyne chovu Ing. Gargušovej.

21. 03. 2018
Pozvánka na klubovú výstavu

Srdečne Vás pozývame na Klubovú výstavu SKŠSP so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Klubový víťaz 2018 a Klubový víťaz mladých 2018” pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční 26. 5. 2018 v areáli hotela Plauter Kúria, Veľký Meder.

Viac informácií nájdete v sekcii VÝSTAVY.

06. 03. 2018
Sennenfest 2018 v Poľsku

Slávnosti bernských salašníckych psov Sennenfest 2018 v Poľsku.

01. 03. 2018
Výcvikový tábor - Upozornenie

Upozorňujeme účastníkov výcvikového tábora, že pri objednávaní ubytovania platia dohodnuté ceny len pri plnom využití kapacity izby. Ak nie je využitá kapacita izby (napr. do dvojposteľovej izby sa hlási len jedna osoba), cenu navrhne vedúci zariadenia.

Prihlášku a organizačné pokyny pre záujemcov na výcvikový tábor nájdete TU.

18. 02. 2018
DVE PERCENTÁ Z DANÍ

Vážení priatelia švajčiarskych salašníckych psov! Aj tento rok máte možnosť venovať 2% dane pre Vami zvolenú neziskovú organizáciu. Ak sa rozhodnete podporiť práve Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov, pomôžete vylepšiť a zdokonaliť aktivity našej organizácie. Viac info nájdete v sekcii 2% Z DANÍ.

 SRDEČNE VÁM ĎAKUJEME!

09. 02. 2018
POZVÁNKA NA MAĎARSKÚ KLUBOVÚ VÝSTAVU

31. 01. 2018
Členské poplatky

Dovoľujeme si pripomenúť našim členom, že podľa stanov klubu, je potrebné uhradiť ročný členský poplatok do 28. februára príslušného roka. Ďakujeme všetkým, ktorí tak už urobili.

30. 01. 2018
Doplnenie vybavenia

Rozhodli sme sa doplniť naše vybavenie o predajný stan so stenami a kotvením od spoločnosti Mutton s.r.o. (www.expodom.sk).

Bude nám slúžiť pri klubových výstavách na zabezpečenie činnosti výstavného personálu priamo v kruhoch pri posudzovaní ako výstavný stánok.

Spoločnosť Mutton s.r.o. nás svojou ponukou milo prekvapila. Rýchlorozkladací stan nám darujú zadarmo.

Ďakujeme spoločnosti Mutton s.r.o. za podporu nášho klubu a tým aj podporu slovenskej kynológii.

Už sa tešíme na nový rozkladací stan.

  

 

23. 01. 2018
PES ROKA 2017 - VYHODNOTENIE

Súťaž Pes roka SKŠSP a Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP za rok 2017 máme vyhodnotenú.

Gratulujeme všetkým zúčastneným!

18. 01. 2018
Výcvikový tábor 2018

Organizačné pokyny pre záujemcov na výcvikový tábor sú uvedené TU.

Zmeny na stránke Aktualizované: 06. 10. 2020
najbližšie akcie Aktualizované: 16. 10. 2020

Špeciálna výstava SKŠSP 

??? 2020

 --------------------

Klubová výstava SKŠSP 

??? 2020

 --------------------

 

 --------------------