‹‹ späť

POZOR

2015-05-06

Uzávierka prihlášok na Klubovú výstavu SKŠSP vo Veľkom Mederi už vypršala dňa 5.5.2015.

Zábudlivci sa ešte môžu prihlásiť po termíne uzávierky najneskôr do 8.5.2015 (vrátane) len elektronicky s príplatkom 5 eur podľa propozícií. 

 Zároveň upozorňujeme zahraničných členov klubu, že ak chcú využiť znížené výstavné poplatky členov musia mať členské zaplatené do termínu uzávierky v zmysle stanov!!!

 

 

 hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 07. 06. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 04. 06. 2022

Výcvikový tábor SKŠSP 

20.-26.08.2022

**************************

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022