‹‹ späť

Členská schôdza

2017-03-04

Dňa 4.3.2017 sa v priestoroch penziónu Plauter kúria konala členská schôdza nášho klubu. Overená zápisnica a nové pozmenené stanovy budú po schválení na ministerstve vnútra uverejnené na našej web stránke. V krátkosti Vás môžeme informovať, že bol zvolený nový výbor klubu, ktorý následne určil funkcie takto:
Tibor Križan - prezident klubu
Simona Jordánová - tajomníčka klubu
Vladimír Nosko - člen výboru klubu
Pavol Hajduk - člen výboru klubu
Peter Vodal - člen výboru klubu

Za klubového revízora bol zvolený Alexander Barčák.
Do disciplinárnej komisie boli zvolení: Aneta Belovičová, Patrik Pavlovič a Kristína Jana Liptajová.
Nakoľko o pozíciu klubového ekonóma nikto neprejavil záujem, bolo odsúhlasené, že ekonomická agenda sa bude riešiť dodávateľským spôsobom.hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 15. 08. 2018
najbližšie akcie Aktualizované: 20. 09. 2018

Špeciálna výstava SKŠSP

Chvojnica, 29.9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X