‹‹ späť

Plemenná kniha ÚKK

2020-04-05

V tomto období plemenná kniha ÚKK nebude vyžadovať k zápisu žiadosť ani súhlas príslušného chovateľského klubu ani Prezídia ÚKK. Týmto rozhodnutím dočasne prestáva platiť časť state Zápisného chovateľského poriadku ÚKK v bode 3, odst. E a úplne prestávajú platiť odst. F a G. Taktiež nebude v tomto časovom období účtovaný poplatok za zápis vrhu staršieho ako 9 týždňov, resp. 3. mesiace. Prezídium Únie kynologických klubov týmto dáva aj súhlas k zápisu všetkých vrhov šteniat starších ako 3 mesiace chovateľom, ktorí vo vyššie uvedenom termíne zašlú prihlášku k zápisu šteniat, čím je splnená aj požiadavka vyplývajúca zo Zápisného poriadku plemennej knihy SKJ (SPKP).
Prezídium ÚKK týmto rozhodnutím reaguje na vzniknutú situáciu. Na druhej strane chceme požiadať chovateľov o trpezlivosť pri vybavovaní agendy Plemennou knihou ÚKK.
Ďakujeme.


hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 07. 04. 2020
najbližšie akcie Aktualizované: 07. 04. 2020

Výstup na Sitno

zrušený

 --------------------

 Klubová výstava SKŠSP

Veľký Meder,
odložená na neurčito

 --------------------

Bonitácia SKŠSP

Veľký Meder, 
odložená na neurčito