‹‹ späť

Kniha Svet bernských salašníckych psov

2020-04-28

Fotografia psa vo veľkosti najmenej 2MB ostrá v dobrej kvalite, kópia diplomu šampióna a údaje z rodokmeňu. Ak získal Váš pes v rokoch 2017-2019 aj iný titul šampióna, pošlite kópie diplomov aj z nich.

Z rodokmeňu psa budú zverejnené 3 generácie. Tie treba zaslať v tomto tvare: 

 

Celé meno psa 

 

#titul  (uvedené podlá roku získania napr.: JrCh 2016, CH SR 2017)

#SPKP (číslo zápisu)

#dátum narodenia psa

#pohlavie  (iba (b)  ak je to suka  (d) ak je to pes)

#chovateľ psa

#majiteľ psa

#otec psa

#matka psa

#dedko psa

#babka psa

#dedko suky

#babka suky

#prababka otca

#pradedko otca

#prababka matky

#pradedko matkyhore
Zmeny na stránke Aktualizované: 07. 06. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 04. 06. 2022

Výcvikový tábor SKŠSP 

20.-26.08.2022

**************************

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022