‹‹ späť

Dôležité informácie zo zasadnutia Prezídia SKJ

2020-06-21

- Na titul šampióna šteniat je možné použiť namiesto tretieho VN1, aj naďalej V1, CAJC, avšak je zvýšená veková hranica do veku 18. mesiacov. (Platí do 31.12. 2020)

- Na titul šampióna mladých je možné použiť namiesto tretieho V1, CAJC, aj naďalej V1 ČÁČ avšak je zvýšená veková hranica 30. mesiacov. (Platí do 31.12. 2020)

- Organizovanie súťaže Junior Handling je plne v kompetencii príslušnej komisie ÚKK, ktorá ju môže zorganizovať v spolupráci s usporiadateľmi oblastných výstav, prípadne ako samostatné podujatia. Do celoročného bodovania sa započítajú všetky podujatia, ktoré komisia nahlási do kalendára podujatí ÚKK.

- Chovateľský klub môže zorganizovať výstavu so zadávaním CA aj v prípade ak je v rovnakom termíne organizovaná medzinárodná výstava, za podmienky, že táto bola uverejnená v kalendári skôr, ako bola zmena termínu MVP.

- Chovateľský klub môže v jeden deň zorganizovať dve výstavy so zadávaním CAC, avšak musí sa jednať o dve samostatné podujatia s inými rozhodcami a na každú výstavu musí byť samostatný posudkový list.

- Pre dostihy a coursing bude delegovať rozhodcov sekretariát SKJ nielen na medzinárodné podujatia, ale aj na podujatia národného charakteru.

- Prezídium SKJ schválilo na základe spoločného návrhu so zástupcami ZŠK zmenu termínu decembrovej výstavy na 18. - 19. a 20. 9. 2020
Zmena termínu je schválená už aj na FCI.

- Poháre za minuloročnú súťaž Slovakia Dog Cup nebudú odovzdané na niektorom z podujatí, tak ako sme pôvodne plánovali, ale spoločne s prípisom od SKJ (pripravia Ing. Jursa - Šuster) budú zaslané majiteľom úspešných jedincov.

- Spolu s Ing. Jursom som bol poverený vypracovať stanovisko k chovu brachycefalitických plemien.
 
S pozdravom
 
Jozef Šuster
www.unkk.sk


hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 06. 10. 2020
najbližšie akcie Aktualizované: 16. 10. 2020

Špeciálna výstava SKŠSP 

??? 2020

 --------------------

Klubová výstava SKŠSP 

??? 2020

 --------------------

 

 --------------------