‹‹ späť

Náhradné termíny výstav

2020-10-06

Časový harmonogram posudzovania vystavovatelia obdržali elektronickou poštou.
Prosíme vystavovateľov, aby sa dostavili v dobe posudzovania ich plemena a aby sa v priestore výstavného kruhu zdržoval iba vystavovateľ so psom.
Ďakujeme všetkým priateľom švajčiarskych salašníckych plemien, že nás v tento deň nenavštívia vzhľadom na hygienické opatrenia platné pre hromadné akcie. 


hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 07. 06. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 04. 06. 2022

Výcvikový tábor SKŠSP 

20.-26.08.2022

**************************

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022