‹‹ späť

Náhradné termíny výstav

2020-10-06

Časový harmonogram posudzovania vystavovatelia obdržali elektronickou poštou.
Prosíme vystavovateľov, aby sa dostavili v dobe posudzovania ich plemena a aby sa v priestore výstavného kruhu zdržoval iba vystavovateľ so psom.
Ďakujeme všetkým priateľom švajčiarskych salašníckych plemien, že nás v tento deň nenavštívia vzhľadom na hygienické opatrenia platné pre hromadné akcie. 


hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 06. 10. 2020
najbližšie akcie Aktualizované: 16. 10. 2020

Špeciálna výstava SKŠSP 

??? 2020

 --------------------

Klubová výstava SKŠSP 

??? 2020

 --------------------

 

 --------------------