‹‹ späť

PES ROKA 2020

2021-02-17

Kvôli negatívnej epidemiologickej situácii, ktorá trvala prakticky počas celého minulého roka, sa výbor klubu rozhodol, že tento rok výnimočne nie je nutnou podmienkou pre zaradenie do súťaže, účasť na výstave organizovanej klubom (KV a ŠV).

Štandardné podmienky účasti a prihlášky do súťaže nájdete v sekcii PES ROKA. Vyplnené prihlášky do súťaže spolu s fotokópiou preukazu o pôvode, fotokópiou posudkov z výstav, prípadne s fotokópiou časti výstavného kalendára zasielajte elektronicky v termíne do 31.3.2021 na adresu skwebskssp@gmail.comhore
Zmeny na stránke Aktualizované: 19. 06. 2021
najbližšie akcie Aktualizované: 19. 06. 2021

Špeciálna výstava SKŠSP 

30.07.2021

 --------------------

Klubová výstava SKŠSP 

31.07.2021

 --------------------

Špeciálna výstava SKŠSP 

01.08.2021

 --------------------

 

Výcvikový tábor SKŠSP 

22.-27.08.2021

 --------------------