‹‹ späť

Resumé z výročnej členskej schôdze

2021-09-06

 

Na výročnej členskej schôdzi dňa 4.9.2021 bol zvolený nový výbor klubu na ďalšie 4 roky v zložení:

predseda - Tibor Križan, tajomníčka - Naďa Liptaj Kašťáková, hlavná poradkyňa chovu - Terézia Gargušová, členovia výboru - Drahomíra Vargová, Jaroslav Major, Vladimír Nosko a Pavol Hajduk.

Správou webovej stránky bol poverený Martin Liptaj.

Z uznesení vyberáme:
- medzi vyhodnocovateľov RTG  bol pridaný MVDr. Ivan Pašek
- bola zrušená povinnosť vyšetrenia DM exon 1 a exon 2 u plemena BSP
- bol zrušený poplatok za vystavenie krycieho listu hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 20. 09. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 01. 09. 2022

 

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022