‹‹ späť

OZNAM K BONITÁCII DŇA 11.9.2022

2022-08-22

Uzávierka prihlášok na bonitáciu, ktorá sa uskutoční nasledujúci deň po klubovej výstave, je 28.8.2022.

Bonitácia sa uskutoční v priestoroch Plauter kúrie vo Veľkom Mederi. Prosím, postupujte podľa pokynov na klubovej webstránke v časti CHOV a následne Bonitácia. Prihlášky zasielajte hlavnej poradkyni chovu, Ing. Terézii Gargušovej.hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 20. 09. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 01. 09. 2022

 

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022