‹‹ späť

Prechádzka so psami spojená s členskou schôdzou a bonitáciou

2022-10-04

 

Dňa 19.11.2022 sa uskutoční klubový víkend na Chate Zbojská, 976 56 Pohronská Polhora - zbojskachata.sk

GPS 48.751528N 19.847083E

s nasledovným programom:

 
10.30  Zraz na mieste Chata Zbojská
10.30 - 12.30  Prechádzka so psami na okolí
13.00 Obed
13.30 - 15.30 Členská schôdza
16.00 Bonitácia
             
V prípade mimoriadne nepriaznivého počasia sa prechádzka so psami  neuskutoční. Oznamom na našich adresách Vás včas o tom upozorníme.
 
Program členskej schôdze je nasledovný:

  1. Otvorenie schôdze 

  2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze, návrh na zapisovateľa

  3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 4.9.2021 

  4. Správa o činnosti klubu za rok 2021 

  5. Správa o hospodárení za rok 2021

  6. Návrh rozpočtu na rok 2023

  7. Návrh na zmluvu o dielo na vytvorenie novej web stránky

  8. Návrh na zmenu klubových chovateľských poriadkov .

  9. Návrh na zmenu klubových poplatkov 

10. Diskusia, voľné návrhy, 

11. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze 

12. Záver

Materiály k jednotlivým bodom budú predložené na členskej schôdzi.hore
Zmeny na stránke Aktualizované: 22. 11. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 20. 11. 2022

08.04.2023
Výstup na Sitno

27.05.2023
Klubová výstava
Veľký Meder

28.05.2023
Bonitácia
Veľký Meder

19.-25.08.2023
Výcvikový tábor
Závadka nad Hronom

20.08.2023
Členská schôdza
Závadka nad Hronom

09.09.2023
Špeciálna výstava
Veľký Meder

10.09.2023
Bonitácia
Veľký Meder