31. 12. 2014
preteky psích záprahov

Dovoľujeme si Vám poskytnúť informáciu od Komisie pre záprahové psy o pripravovanom podujatí pretekov psích záprahov.

výbor SKŠSP

 

26. 11. 2014
členské a súťaž

Vážení členovia, nezabudnite uhradiť členské poplatky na rok 2015. 

Nezabudnite aj na súťaž PES ROKA SKŠSP/Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP. 

Termín dokedy je potrebné posielať prihlášky do súťaže za rok 2014 je do 31. 12. 2014 na adresu: skwebskssp@gmail.com alebo poštou /nie doporučene prosím/ na adresu Školská 48, 972 51 Handlová - Mgr.Ivana Ondrejovičová.

 

01. 11. 2014
Špeciálna výstava VSSOe Rakúsko

Naši priatelia z Rakúska Vás pozývajú na Špeciálnu výstavu psov v júni 2015.


X

11. 10. 2014
Výsledky zo Špeciálnej výstavy SKŠSP - Vrútky

 Prinášame Vám výsledky a fotogalériu zo špeciálnej výstavy.

Ďakujeme všetkým čo sa podieľali pri organizácii a blahoželáme úspešným.

výbor SKŠSP

02. 10. 2014
Špeciálna výstava SKŠSP

Prinášame Vám rozdelenie kruhov a zoznam vystavovateľov na Špeciálnej výstave SKŠSP 11.10.2014 vo Vrútkach. Skontrolujte či sa v zozname nachádzate Vy ako prihlásený vystavovateľ a počet Vašich prihlásených psov.

 

18. 09. 2014
Špeciálna výstava SKŠSP - blíži sa uzávierka!

Pozývame Vás na jesennú špeciálku, ktorá sa uskutoční 11.10.2014 v Piatrovej-Vrútkach.

V sekcii "výstavy" nájdete propozície, prihlášku aj link na elektronické prihlásenie sa.

Uzávierka prihlášok je 25.9.2014!

Prihlášky na bonitáciu konajúcu sa 12.10.2014 v Piatrovej si vyžiadajte u hlavného poradcu chovu  Ing. Terézie Gargušovej.

 

17. 09. 2014
ZMENY VO VEDENÍ KLUBU

Vážení členovia,

oznamujeme Vám, že tajomníčka klubu Mgr. Drahomíra Vargová oznámila, že sa rozhodla túto funkciu nevykonávať.

Hľadáme preto možno práve Vás, kto máte záujem pracovať v našom kolektíve.

Viac sa dočítate TU.

Prezident SKŠSP

16. 09. 2014
sponzoring

Milí členovia aj nečlenovia,

ak máte záujem prispieť vecnými darmi alebo hotovosťou na kúpu cien do súťaží alebo samotných tried na Špeciálnej výstave SKŠSP vo Varíne kontaktujte prosím prezidenta klubu na skwebskssp@gmail.sk.

Všetkým členom poskytujeme možnosť zverejniť  inzerciu alebo reklamu vo výstavnom katalógu ak máte uhradené členské poplatky.

výbor skŠSP

06. 09. 2014
degeneratívna myeolopatia

Vážení členovia,

prinášame Vám zaujímavý článok Simony Mršťákovej, ktorá vyhotovuje prácu týkajúcu sa degeneratívnej myelopatie u bernských salašníckych psov. V článku nájdete zaujímavé informácie ohľadne novoobjaveného génu mutácie SODc52A-T, ktorý sa testuje u bernských salašníckych psov.

Ak máte záujem zdarma otestovať svoje psy aj na tento gén, pošlite kefku so slinami Vašich zvierat s ftc. rodokmeňa a výsledkami ak bol už testovaný na DM najneskôr do 14. 9. 2014 na adresu Simona Mršťáková, Radčina 13, Praha 6, LIboc 161 00 označte, že sa jedná o vzorky mutácie 52. 

 

21. 08. 2014
výzva

Vážení priatelia, členovia klubu,

Obraciame sa na vás s výzvou o spoluprácu. Boli sme oslovení , aby sme sa zúčastnili projektu – katalóg plemena Bernský salašnícky pes. Ide o príručku so zaujímavými článkami, informáciami o plemene, prezentáciou úspešných jedincov z celého sveta. Každá krajina má vyčlenený určitý počet strán. Termín je žiaľ dosť krátky, preto vás prosíme aby ste neváhali a zapojili sa v čo najkratšom čase.

 Podrobnosti - klikom na tlačítko "viac"

20. 06. 2014
výcvikový tábor 2014

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na "Výcvikový tábor SKŠSP", ktorý sa tento rok bude konať v prekrásnom prostredí Oravy.

Tu nájdete prihlášku na tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.8. – 31. 8. 2014. Vyplnenú prihlášku zasielajte emailom na : skwebskssp@gmail.com

Výcvik bude ako už tradične prebiehať každý deň pod vedením dobrovoľníkov z radov našich členov. Nezabudnite si zabezpečiť ubytovanie !! Účastníci tábora si hradia len ubytovanie a stravu - výcvik nie je spoplatnený.

27. 05. 2014
ocenenia SKJ

Pri príležitosti 20. výročia založenia SKJ boli ocenení kynológovia za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj kynológie.

Aj z radov členov SKŠSP sa môžeme pochváliť dvomi ocenenými: Ing. Terézia Gargušová získala striebornú medailu a Ing. Jana Štefancová medailu bronzovú. 

Obom oceneným patrí naša úprimná gratulácia a vďaka za ich prácu.

výbor SKŠSP

24. 05. 2014
Výsledky KVP SKŠSP vo Veľkom Mederi

 Prinášame Vám výsledky a fotogalériu z klubovej výstavy.

Ďakujeme všetkým čo sa podieľali pri organizácii a blahoželáme úspešným. 

Pripravili sme Vám každoročné čítanie vo forme Ročenky za rok 2013. 

 výbor SKŠSP

03. 05. 2014
predĺženie uzávierky na prihlášky

Vážení vystavovatelia, uzávierka prihlášok na jarnú Klubovú výstavu SKŠSP konajúcu sa vo Veľkom Mederi dňa 24.5.2014. sa predlžuje do 11.5.2014!! propozície - SK , propozície - AJ  

V prípade, že členovia SKŠSP majú záujem zverejniť svoj inzerát, resp. reklamu svojej chovateľskej stanice alebo zvierat vo výstavnom katalógu posielajte vyhotovený obrázok vo formáte JPG na email : skwebskssp@gmail.com v termíne uzávierky tj. do 11.5.2014.

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať po výstave - viac nájdete v pozvánke.

výbor SKŠSP

 

 

23. 04. 2014
súhlas so spracovaním osobných údajov

Vážení členovia, prosíme Vás doplniť Vaše údaje v klube o súhlas podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň na uvedenom tlačive doplňte svoje aktuálne údaje ktoré chcete mať zverejnené na webových stránkach klubu.

Tlačivo prosíme doručiť poštou resp. oskenované na adresu tajomníka klubu - Mgr. Drahomíra Vargova, Kodályová 13, 949 01 Nitra alebo dearievargova@gmail.com, resp. odovzdať na májovej klubovke priamo pri prebierke psov (dôležitý je podpis vypĺňajúceho).

 

05. 04. 2014
Dôležitý oznam z FCI
 Sekretariát FCI nám oznámil, že s okamžitou platnosťou je možné na web stránke FCI nájsť zoznamy jedincov, ktorí získali čakateľstvá na medzinárodné šampionáty -  CACIB na výstavách pod záštitou FCI. V zozname sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009. Majitelia, resp. vystavovatelia, majú týmto možnosť sami si vytlačiť CACIB homologizujúci certifikát. www.fci.be/resultats/IB.aspx
 
Na stránke SKJ nájdete nové znenie smerníc a predpisov SKJ schválených na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ.
 
 
výbor SKŠSP

02. 04. 2014
seminár

Prinášame Vám možnosť zúčastniť sa na seminári na tému REPRODUKCIA PSOV.

20. 03. 2014
členská schôdza

Vážení členovia, na web sme pridali zápisnicu z členskej schôdze vo Veľkom Mederi dňa 1.3.2014.

Boli v zmysle rozhodnutia členskej schôdze na webe zaktualizované aj klubové predpisy a doplnený zvolený výbor klubu.

Stále potrebujeme členov do komisií klubu - revízna a disciplinárna - hláste prosím svoj záujem na email tajomníka klubu Mgr. Drahomíry Vargovej dearievargova@gmail.com

 

 

18. 02. 2014
aktualizácia údajov o chovných zvieratách

Vážení členovia,

v systéme boli doplnené rodokmene Vašich chovných zvierat, skontrolujte si prosím údaje.

Ak máte záujem vymeniť fotky /max. 4ks - mala by byť medzi nimi aj fotka v postoji zboku a spredu/, aktualizovať výsledky výstav /doložiť aj posudkový list resp. šampionat/ resp. požadujete opraviť iné údaje napíšte správcovi webu na email : skwebskssp@gmail.com.  

Upozorňujeme aj na to, že chovné zvieratá majiteľov ktorí do 31.3.2014 neuhradia členské poplatky budú z webu stiahnuté z dôvodu pozastavenia členstva. Tí členovia, ktorí doplatia členské poplatky po 31.3. požiadajte o doplnenie Vašich chovných zvierat na web taktiež na email správcu webu.

10. 02. 2014
dotazník UKK

Vážení členovia,

Únia kynologických klubov mapuje súčasný stav a záujem členov klubov týkajúci sa športovej činnosti chovateľských klubov združených v UKK.

Preto Vás prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka  v ktorom môžete vyjadriť svoje požiadavky na semináre, Vaše podnety a názory na podporu kynologických aktivít prostredníctvom UKK pre chovateľské kluby. Vyplnené dotazníky poprosíme posielať na email tajomníka klubu Ester Zdútovej: ezdutova@provista.sk do konca mesiaca február.

* dotazník

07. 02. 2014
Kandidáti do VOLIEB 2014

Výboru SKŚSP bolo doručené odstúpenie pána Martina Manáka z kandidatúry do volieb  s ktorým Vás oboznamujeme:  *odstúpenie*Naďalej nemáme dostatok prihlásených záujemcov o prácu v komisiách klubu - revíznej a disciplinárnej.Hláste prosím svoj záujem na email tajomníka klubu Ester Zdútovej: ezdutova@provista.sk .

Srdečne Vás pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2014 vo Veľkom Mederi, kde môžete hlasovaním podporiť svojich kandidátov.

 

                  

19. 01. 2014
Nový poradca chovu

Výborom klubu bol menovaný nový poradca chovu pre všetky plemená - Ing. Jana Štefancová.

Viac v sekcii - poradcovia chovu.                                                                 

15. 01. 2014
Členské príspevky

Nezabudnite zaplatiť členský príspevok na r. 2014:

Názov účtu Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov
Číslo účtu 2921861031/1100


Podľa Stanov klubu: členské príspevky na nasledovný rok treba uhradiť do 31.1. Po 1.2. vzrastá suma o 10,- eur.

 

13. 01. 2014
Kandidáti do VOLIEB 2014

Vážení členovia,

v prílohe Vám predstavujeme kandidátov do výboru SKŠSP na ďalšie volebné obdobie, ktorí svoj záujem pracovať vo vedení klubu prejavili do 10. 1. 2014.

Prosíme záujemcov o prácu v revíznej a disciplinárnej komisii, aby svoj záujem prejavili na email tajomníka klubu Ester Zdútovej: ezdutova@provista.sk v termíne do 31. januára 2014!

 

10. 01. 2014
Výsledky súťaže

Prinášame Vám výsledky súťaže PES ROKA SKŠP 2013 a Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP 2013. Víťazom blahoželáme !

 

02. 01. 2014
Prianie

V novom roku, naši milí, lásky, blaha, zdravia, sily, úspechov a šťastia veľa z úprimného srdca želá.. Výbor SKŠSP     

                                         

Zmeny na stránke Aktualizované: 20. 09. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 01. 09. 2022

 

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022