26. 11. 2017
Pes roka 2017

Podmienky účasti a prihlášky do súťaže nájdete v sekcii PES ROKA.
Vyplnené prihlášky do tejto súťaže spolu s fotokópiu preukazu o pôvode, fotokópiou posudkov z výstav, prípadne s fotokópiou časti výstavného kalendára  zasielajte elektronicky v termíne do 7.1.2018 na adresu skwebskssp@gmail.com

26. 11. 2017
Kalendár podujatí na rok 2018

Sú pripravené termíny klubových podujatí na rok 2018:

26.5.2018     Klubová výstava (CAC/CAJC),
miesto: Hotel Plauter kúria Veľký Meder
27.5.2018     bonitácia,
miesto: Hotel Plauter kúria Veľký Meder

19.8.2018 až 25.8.2018 Výcvikový tábor SKŠSP,
miesto: penzión Brest, Belá Dulice (Jasenská dolina)
25.8.2018     bonitácia,
miesto: penzión Brest, Belá Dulice (Jasenská dolina)

29.9.2018     Špeciálna výstava (CAC/CAJC),
miesto: Horský hotel Magura, Chvojnica
30.9.2018    bonitácia,
miesto: Horský hotel Magura, Chvojnica

25. 10. 2017
Nové klubové predpisy

Upozorňujeme členov klubu na nové klubové predpisy, prijaté na členskej schôdzi dňa 30.9.2017 v Chvojnici. Boli prijaté nové formy členstva (riadne, asociované a čestné), disciplinárna komisia sa nahradila výborom klubu a funkčné obdobie výboru sa predlžilo na 4 roky (viď "Stanovy"), bol prijatý nový "Chovateľský poriadok", nový "Bonitačný poriadok" a už sme Vás informovali o "Zápisnom a poplatkovom poriadku". Boli upresnené "Podmienky pre klubové šampionáty".

30. 09. 2017
členská schôdza

Na členskej schôdzi dňa 30.9.2017 v Chvojnicu boli prijaté nové klubové predpisy (stanovy, chovateľský a bonitačný poriadok a zápisný a poplatkový poriadok). O ich plnom znení Vás budeme postupne informovať. Teraz uverejňujeme Zápisný a poplatkový poriadok.

20. 09. 2017
Zoznam vystavovateľov na ŠV Chvojnica

Prinášame Vám zoznam vystavovateľov prihlásených na jubilejnú špeciálnu výstavu SKŠSP.

17. 09. 2017
Členská schôdza dňa 30.9.2017

Dňa 30.9.2017 o 18.00 v Horskom hoteli Magura, okr. Prievidza sa bude konať členská schôdza klubu.
Každého člena srdečne pozývame.

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie členskej schôdze
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 4.3.2017
4. Správa o hospodárení za rok 2016, správa revízora klubu
5. Rozpočet na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
6. Návrh stanov SKŠSP
7. Návrh chovateľského a bonitačného poriadku
8. Návrh zápisného a poplatkového poriadku
9. Doplňujúca voľba člena výboru klubu
10. Diskusia, voľné návrhy
11. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
12. Záver

Prerokovávaný materiál bude členom klubu doručený v elektronickej forme.


Tibor Križan
prezident klubu

04. 09. 2017
Uzávierka prihlášok na klubovú výstavu

Termín uzávierky prihlášok na špeciálnu klubovú výstavu SKŠSP v Chvojnici sa blíži. 9.9.2017 je posledný deň na odoslanie prihlášky poštou. 10.9.2017 je posledný deň na odoslanie on line prihlášky.

30. 08. 2017
Uzávierka bonitácie je 15. 9. 2017

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte u hlavnej poradkyne chovu Ing. Terézie Gargušovej. Uzávierka prihlášok je 15.9.2017

06. 08. 2017
Jubilejná Špeciálna výstava SKŠSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na  JUBILEJNÚ ŠPECIÁLNU VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2017 a Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2017

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

30. 9. 2017 v areáli Horského hotela Magura Chvojnica

Rozhodcovia: Eva Zatyko Mayerová (CZ) a Ladislav Kukla (CZ)

Uzávierka prihlášok: 09.09.2017  - dátum podania na pošte a 10.09.2017  - dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZÍCIE SK (.doc) PROPOZÍCIE EN (.doc)

online prihlasovanie tu (primárne poprosíme použiť túto možnosť)

PRIHLASKA pre zaslanie poštou (.rtf)

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 1.10.2017.

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 15.9.2017 u hlavnej poradkyne chovu Ing.  Gargušovej. 

21. 07. 2017
Bonitácia dňa 26.8.2017 v Krpáčove

Dňa 26.8.2017 sa v areáli Hotela Hydro Krpáčovo uskutoční bonitácia. Uzávierka prihlášok je 15.8.2017. Bližšie informácie u hlavnej poradkyne chovu Ing. Terézii Gargušovej.

16. 07. 2017
pozvánka na výstavu

Srdečne Vás pozývame na Špeciálnu výstavu SKŠSP so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2017 a Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2017” pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční 30. 9. 2017 v areáli Horského hotela Magura Chvojnica.

Viac informácií nájdete v sekcii VÝSTAVY.

04. 07. 2017
Výcvikový tábor Krpáčovo

Uzávierka rezervácie ubytovania v hoteli Hydro je do 10.7.2017. Po tomto termíne nie je záruka voľných izieb.

31. 05. 2017
Výcvikový tábor Krpáčovo 21.8.2017 - 27.8.2017

Všetkých Vás srdečne pozývame na Výcvikový tábor, ktorý sa aj tento rok bude konať v krásnej lokalite Krpáčovo.

Prihlášku posielajte na email: skwebskssp@gmail.com. Výcvik poskytujeme zdarma. Zajednajte si ubytovanie a stravu v zariadení Hotel Hydro Krpáčovo - www.hotelhydro.sk.

27. 05. 2017
Výsledky jubilejnej klubovej výstavy SKŠSP

Prinášame Vám výsledky a fotogalériu z jubilejnej klubovej výstavy psov pri príležitosti 25. výročia založenia klubu SKŠSP konajúcej sa 27.5.2017 vo Veľkom Mederi.

16. 05. 2017
najaktívnejší chovateľ

Prinášame Vám rebríček najaktívnejších chovateľov za rok 2016.

12. 05. 2017
Zoznam vystavovateľov na KV

Prinášame Vám zoznam vystavovateľov prihlásených na jubilejnú klubovú výstavu SKŠSP.

08. 05. 2017
Ukončenie prihlasovania na klubovú výstavu

Predĺžená uzávierka na jubilejnú klubovú výstavu sa dňom 7. 5. 2017 ukončila.

03. 05. 2017
Uzávierka predĺžená do 7.5.2017

Uzávierka prihlášok na klubovú výstavu je predlžená do 7.5.2017

27. 04. 2017
Bonitácia dňa 28.5.2017

Uzávierka prihlášok na bonitáciu, ktorá sa uskutoční nasledujúci deň po klubovej výstave je 10.5.2017.

26. 04. 2017
Uzávierka na jubilejnú výstavu sa blíži

Uzávierka na jubilejnú klubovú výstavu sa blíži (2.5.2017). Odošlite preto čím skôr prihlášku. Elektronicky sa môžte zaregistrovať aj tu.

25. 04. 2017
Nefunkčnosť facebook stránky

Ospravedlňujeme sa všetkým členom, priaznivcom a priateľom nášho klubu, ktorí používali našu klubovú  FB stránku, ale táto je momentálne nefunkčná

11. 04. 2017
Online prihlasovanie na KV spustené

Od 7.4.2017 je spustené a preferované online prihlasovanie na Klubovú výstavu 2017 !!!

03. 04. 2017
KLUBOVÁ VÝSTAVA SKŠSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI  Vás srdečne pozývame na  KLUBOVÚ VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz klubovej výstavy 2017 a Víťaz mladých klubovej výstavy 2017” pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebušský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa 27.5.2017 v areáli penziónu PLAUTER KÚRIA vo Veľkom Mederi.

21. 03. 2017
Šampióni BSP

The world of Bernese mountain dogs 2014,2015,2016 Svet bernských salašníckych psov v rokoch 2014,2015,2016

04. 03. 2017
Členská schôdza

Dňa 4.3.2017 sa v priestoroch penziónu Plauter kúria konala členská schôdza nášho klubu, na ktorej  bol zvolený nový výbor klubu.

17. 02. 2017
kandidáti do výboru SKŠSP

Vážení členovia,

v prílohe Vám predstavujeme kandidátov do výboru SKŠSP na ďalšie volebné obdobie, ktorí svoj záujem pracovať vo vedení klubu prejavili do 12 2. 2017.

Prosíme záujemcov o prácu v revíznej a disciplinárnej komisii, aby svoj záujem prejavili na email prezidenta  klubu Tibora Križana : tibor.krizan@zoznam.sk v termíne do 28. februara 2017!

 

14. 02. 2017
pozvánka na výstavu

Pozývame Vás na Jubilejnú Klubovú výstavu pri príležitosti 25 výročia založenia SKŠSP!

Viac informácií nájdete v sekcii VÝSTAVY.

03. 02. 2017
členská schôdza klubu spojená s voľbou nového výboru

Členská schôdza sa bude konať dňa 4. 3. 2017 o 10.00 hod. v penzióne Plauter Kúria vo Veľkom Mederi.

Prosíme záujemcov, aby zaslali na mail - skwebskssp@gmail.com - svoj krátky životopis zameraný na chovateľstvo švajčiarskych salašníckych psov v termíne do 12.2.2017.

20. 01. 2017
nový klub

U našich maďarských susedov vznikol nový klub zastrešujúci všetky štyri plemená švajčiarských salašníckych psov.

Kontakty: http://shkme.org

               https://facebook.com/shkme.org/

 

20. 01. 2017
PES ROKA

Súťaž Pes roka SKŠSP a Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP za rok 2016 máme vyhodnotenú.

Gratulujeme všetkým zúčastneným!

Zmeny na stránke Aktualizované: 20. 09. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 01. 09. 2022

 

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022