07. 09. 2021
Bonitácia

Dňa 9.10.2021 sa v priestoroch hotela Plauter kúria uskutoční bonitácia.

Záujemcovia o bonitáciu si môžu prihlášku vyžiadať u pani Ing. Terézie Gargušovej cez email t.gargusova@gmail.com, kde dostanú bližšie informácie.

06. 09. 2021
Resumé z výročnej členskej schôdze

Na výročnej členskej schôdzi dňa 4.9.2021 bol zvolený nový výbor klubu na ďalšie 4 roky v zložení:

predseda - Tibor Križan, tajomníčka - Naďa Liptaj Kašťáková, hlavná poradkyňa chovu - Terézia Gargušová, členovia výboru - Drahomíra Vargová, Jaroslav Major, Vladimír Nosko a Pavol Hajduk.

Správou webovej stránky bol poverený Martin Liptaj.

Z uznesení vyberáme:
- medzi vyhodnocovateľov RTG  bol pridaný MVDr. Ivan Pašek
- bola zrušená povinnosť vyšetrenia DM exon 1 a exon 2 u plemena BSP
- bol zrušený poplatok za vystavenie krycieho listu 

11. 08. 2021
SKŠSP v TV Nové Zámky

Na našom poslednom klubovom podujatí sa zúčastnila aj lokálna novozámocká televízia. Jej príspevok si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.

10. 08. 2021
Bonitácia

Dňa 4.9.2021 po skončení výročnej členskej schôdze sa v priestoroch Hotela Plauter kúria uskutoční bonitácia. Záujemcovia o bonitáciu si môžu prihlášku vyžiadať u pani Ing. Terézie Gargušovej cez email t.gargusova@gmail.com, kde dostanú bližšie informácie.

Počet psov na bonitácií bude z časových dôvodov obmedzený.

V prípade väčšieho záujmu o bonitáciu sa uskutoční tohto roku ešte jedna, s predpokladaným termínom október 2021.

09. 08. 2021
Výročná členská schôdza SKŠSP

Výročná členská schôdza SKŠSP (spojená s voľbou nového výboru) sa uskutoční dňa 4.9.2021 v Hoteli Plauter kúria vo Veľkom Mederi so začiatkom o 9.00 hod.
Po skončení členskej schôdze sa uskutoční bonitácia.
Každý člen klubu dostane pozvánku na svoju mailovú adresu s programom schôdze.
Srdečne každého pozývame.

Výbor klubu SKŠSP

 

14. 07. 2021
Pes roka 2020

Súťaž Pes roka SKŠSP a Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP za rok 2020 máme vyhodnotenú.

Gratulujeme všetkým zúčastneným!

19. 06. 2021
Pozvánka na výstavy SKŠSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na ŠPECIÁLNU VÝSTAVU SKŠSP bez klubových titulov, KLUBOVÚ VÝSTAVU SKŠSP a ŠPECIÁLNU VÝSTAVU SKŠSP so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Klubový víťaz 2021, Klubový víťaz mladých 2021 (klubová výstava), Víťaz špeciálnej výstavy 2021 a Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2021 (špeciálna výstava v nedeľu)

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

30.07.2021 (Špeciálna výstava bez klubových titulov), 31.07.2021 (Klubová výstava) a 1.8.2021 (Špeciálna výstava) v areáli Plauter Kúrie vo Veľkom Mederi

Rozhodcovia:

Soňa Heldová (SK), Ingrid Mikulášová (SK), Sergej Vanža (SK) a Marián Priehoda (SK)

Uzávierka prihlášok: 10.7.2021  - prvá uzávierka a 15.07.2021  - druhá uzávierka

PROPOZÍCIE ŠVP SK (.pdf) PROPOZÍCIE KVP SK (.pdf) PROPOZÍCIE ŠVP SK (.pdf)

online prihlasovanie na www.clubdogshow.sk

09. 06. 2021
Výcvikový tábor 2021

Tohtoročný výcvikový tábor sa uskutoční v dňoch 22. - 27. 8. 2021 v priestoroch hotela Vršky v Závadke nad Hronom, okr. Brezno. Podmienky: ubytovanie 15 € osoba/noc, plná penzia 16 €, dieťa do 12 rokov 10 €, poplatok za psa 15€ za celý pobyt (3€ za noc), rezervácia 50€. Prihlasujte sa individuálne na adrese hotelvrsky@centrum.sk, tel. 0915 810 695 u pani vedúcej Aleny Polonyovej.

28. 04. 2021
Bonitácia

Veľmi nás teší, že situácia ohľadom infekcie COVID-19 sa zlepšuje, čoho dôsledkom je aj uvoľňovanie opatrení, medzi ktorými je aj možnosť usporiadať vonkajšie podujatia. Na základe toho sa klub rozhodol zorganizovať bonitáciu v termíne 29.5.2021 vo Veľkom Mederi, v areáli hotela Plauter kúria.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť so svojimi psami do 10.5.2021 u hlavnej poradkyne chovu p. Ing. Gargušovej. Presné podmienky účasti z hľadiska hygienických pravidiel upresníme podľa aktuálnej vyhlášky Verejného zdravotníctva SR platnej v termíne podujatia.

25. 04. 2021
2% z daní

Vážený priatelia švajčiarskych salašníckych psov. Ak ste tento rok ešte nikomu nepoukázali 2% z Vašich daní, chceme Vás upozorniť, že do 30. 4. 2021 je termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Ak sa rozhodnete pre podporu nášho klubu, budeme veľmi radi. Informácie nájdete v sekcií 2% Z DANÍ.

19. 03. 2021
Zmeny v chovateľských podmienkach

Milí členovia klubu,

po dôkladnom uvážení situácie a snahy podporiť našich chovateľov, sa výbor SKŠSP rozhodol, že tento rok upravíme Chovateľské podmienky v bodoch IV. a VI. takto:

Bod IV. Chovní jedinci: konkrétne Podmienky pre zaradenie do chovu, kde v bode f. sa ruší povinnosť absolvovania povinných výstav pre roky 2020 a 2021.

Bod VI. Krytie: Počet krytí s následným vrhom v roku 2021 u chovného psa plemien BSP a VSSP nie je obmedzený. 

Veríme, že týmto rozhodnutím Vám aspoň trochu uľahčíme Vaše chovateľské rozhodnutia.

Výbor  SKŠSP

23. 02. 2021
Členský poplatok

Dovoľujeme si pripomenúť všetkým členom nášho klubu, ktorí tak ešte neurobili, že do 28. 2. v danom roku je potrebné uhradiť členské poplatky. 

17. 02. 2021
PES ROKA 2020

Kvôli negatívnej epidemiologickej situácii, ktorá trvala prakticky počas celého minulého roka, sa výbor klubu rozhodol, že tento rok výnimočne nie je nutnou podmienkou pre zaradenie do súťaže, účasť na výstave organizovanej klubom (KV a ŠV).

15. 02. 2021
Voľba členov klubu

Milí členovia klubu,

aj keď je len začiatok roka, už teraz sa výbor nášho klubu musí zamýšľať nad akciami, ktoré chceme tohto roku zorganizovať. Okrem tých každoročných nám opäť po štyroch rokoch prislúcha usporiadať členskú schôdzu s voľbou všetkých členov klubu.

Jedná sa o tieto pozície: predseda, tajomník, hlavný poradca chovu, dvaja členovia výboru a revízor klubu. Momentálne sú obsadené všetky pozície, okrem tajomníka, keďže Simona Jordánová sa ešte minulého roku tejto pozície vzdala a dočasne ju zastupuje pán predseda Ing. Križan, za čo mu ďakujeme.

Sme radi, že počet členov SKŠSP rastie a tým sa rozširuje aj možnosť ľudí, ktorí by mohli kandidovať na dané pozície. Všetci členovia výboru sú si vzájomne nápomocní, ale keďže všetci to robíme popri svojej trvalej pracovnej činnosti, pre plynulý chod klubu musíme mať obsadené všetky pozície. Preto budeme radi, ak nám dáte tip na ľudí, ktorí majú predpoklady na akúkoľvek pozíciu v klube, ale hlavne na nového tajomníka. Nebojte sa kontaktovať ktoréhokoľvek člena výboru s otázkami na prácu na jednotlivých pozíciách, ak máte o ňu záujem aj Vy. A to aj v prípade, že by ste si to chceli len vyskúšať, alebo to chcete robiť len dočasne. Každá pomocná ruka je vítaná.


S pozdravom a očakávaním osobného stretnutia na členskej schôdzi,


výbor SKŠSP

14. 02. 2021
POZOR - ZMENA NÁZVU!

Chránený názov chovateľskej stanice sa od 1.2.2021 mení na:

CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV. Chránený názov

 

13. 02. 2021
Vyhláška

Vyhláška MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. zo 6.10.2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá: Vyhláška č. 283 z roku 2020

A usmernenie prezídia SKJ ku spomínanej vyhláške nájdete na tomto odkaze: Usmernenie SKJ

 

02. 02. 2021
Klubové akcie v roku 2021

Aj tento rok Vás chceme informovať o podujatiach nášho klubu v tejto sezóne. Presné termíny vzhľadom na epidemiologickú situáciu budeme ešte upresňovať:

máj 2021 Klubová výstava CAC, Veľký Meder

október 2021 Špeciálna výstava CAC, Chvojnica (okr. Prievidza)

Bonitácie sa uskutočnia na druhý deň po klubovej výstave, v prípade potreby aj na konci výcvikového tábora:

máj 2021 Veľký Meder

október 2021 Chvojnica

Plánujeme aj výcvikový tábor. Jeho tohtoročnú lokalizáciu a termín Vám upresníme po záväznej dohode s ubytovacím zariadením.

08. 01. 2021
PF 2021

Všetkým členom, ako aj našim miláčikom prajeme veľa zdravia a chovateľských úspechov v novom roku, v ktorom s nádejou očakávame všetky zvyčajné akcie klubu.

Zmeny na stránke Aktualizované: 20. 09. 2022
najbližšie akcie Aktualizované: 01. 09. 2022

 

Špeciálna výstava SKŠSP 

10.09.2022

**************************

Bonitácia 

11.09.2022