Ochrana osobných údajov


 

Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov

 

Organizačná smernica k spracovaniu osobných údajov

 

 

 

hore