chov - bonitácia

späť


Klub usporadúva bonitácie dvakrát do roka. Spravidla je to vždy na druhý deň po klubovej či špeciálnej výstave. O jej presnom termíne a mieste konania sú členovia klubu informovaní prostredníctvom spravodaja. Hlavný poradca chovu na požiadanie zašle prihlášku na bonitáciu. Poplatok za bonitáciu činí 20 eur u člena klubu a 30 eur u nečlena klubu. Vyplnenú prihlášku spolu s obojstrannou fotokópiu PP psa, kópiou vyhodnotenia na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov, a kópiou dokladu o uhradení bonitačného poplatku, treba zaslať späť hlavnému poradcovi chovu.

Záujemcovia o bonitáciu si môžu prihlášku vyžiadať u pani Ing. Terézie Gargušovej prostredníctvom emailu t.gargusova@gmail.com, kde dostanú bližšie informácie.

 

Podmienky účasti na bonitácii
Postup pri RTG
Bonitačný poriadok
Hodnotenie exteriéru psa
Skúška povahy psa

Vysvetlivky k bonitačnému kódu SKŠSP

  

Bonitácia - Kamenný mlyn 2012

Bonitácia - Varín 2012

Bonitácia - Veľký Meder 2013

Bonitácia - Martin-Vrútky 2013

Bonitácia - Veľký Meder 2014 - marec

Bonitácia - Veľký Meder 2014 - máj

Bonitácia - Piatrová 2014

Bonitácia - Veľký Meder 2015

Bonitácia - Chvojnica 2015 - august

Bonitácia - Chvojnica 2015 - október

Bonitácia - Veľký Meder 2016

Bonitácia - Krpáčovo 2016

Bonitácia - Chvojnica 2016

Bonitácia - Veľký Meder 2017

Bonitácia - Krpáčovo 2017

Bonitácia - Chvojnica 2017

Bonitácia - Veľký Meder 2018

Bonitácia - Belá Dulice 2018

Bonitácia - Chvojnica 2018

Bonitácia - Veľký Meder 2019

Bonitácia - Belá Dulice 2019

Bonitácia - Chvojnica 2019

Bonitácia - Veľký Meder 2020

Bonitácia - Chvojnica 2020

Bonitácia - Veľký Meder 2021 - máj

Bonitácia - Veľký Meder 2021 - september

Bonitácia - Veľký Meder 2021 - október

Bonitácia - Veľký Meder 2022 - máj

Bonitácia - Veľký Meder 2022 - september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore