Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BIG MACO Bernesse di Remata

Startseite > BIG MACO Bernesse di Remata
Rasse / Sorte
BSP
Geschlecht
pes
Titel
Ch
Geburt
2011-04-03
Tod
2016-08-27
PK und Registriernummer
SPKP
Bonitierungscode
635 ANPZ 65 A0
Hinweis zur Bonitation
kryť sučky s korektným postavením hrudníkových končatín
Charaktertests
prospel výborne 14 b
HD
A
Höhe
69 cm
Zucht aus
2012-10-07
Ausstellungen
V2 RCAC, V2 RCAC, V3

Wurf von Hunden

2016-05-15
Welpen: 3 hunde / 3 Hundinen
Züchten: BSP
2016-01-06
Welpen: 8 hunde / 4 Hundinen
Züchten: BSP