Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

TANYA z Gemerskej Polomy

Startseite > TANYA z Gemerskej Polomy
Rasse / Sorte
BSP
Geschlecht
suka
Geburt
2006-08-06
Tod
2014-04-03
PK und Registriernummer
SPKP 2889
Bonitierungscode
635 AKNZ 44 C0
Hinweis zur Bonitation
Dlhé ucho, v pohybe zbiehavé panvové končatiny
HD
C