Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Berntiers DAILY NEWS

Home > Berntiers DAILY NEWS
Breed / variety
BSP
Gender
suka
Breeder
Neznámy
Owner
Unknown
HD
A