Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

DROO From the Earth´s Axis

Home > DROO From the Earth´s Axis
Breed / variety
ESP
Gender
suka
Breeder
Neznámy
Owner
Unknown
HD
C
Medical examinations
EU-A PRA-N/N