Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ODEL Sennenhund Rossii

Home > ODEL Sennenhund Rossii
Breed / variety
BSP
Gender
suka
Breeder
Neznámy
Owner
Unknown