Radi by sme Vás privítali na našom novom blogu. Rozhodli sme sa tento blog vytvoriť, aby sa každý člen nášho klubu mohol podieľať na tvorbe obsahu klubovej stránky. Chceli sme vytvoriť priestor, v ktorom by mohli všetci členovia klubu predstaviť svoj chov, svojich...

preèítajte si viac