Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

FALPALLA from Balihara Ranch

Startseite > FALPALLA from Balihara Ranch
Rasse / Sorte
BSP
Geschlecht
suka
Geburt
2004-09-26
PK und Registriernummer
SPKP 2680
Bonitierungscode
325 ABNQTVZ 62 A0
Hinweis zur Bonitation
suka na hranici štandardu, čo sa týka výšky, stavby tela a povahy
HD
A