Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Studbook

Home > Studbook

To view the content, you can scroll up, down, left and right in the table.

Select the fields you want to filter by
Filter
Litter date
Breed
Breeding station
Parents
Puppies
Detail
2024-05-10
ESP
Swiper's
Dogs 1 / females 4
2024-04-21
ESP
Helvétsky priateľ
Dogs 3 / females 4
2024-04-04
ASP
spod Hýbeľa
Dogs 2 / females 3
2024-01-26
VSSP
von Oltuss
Dogs 1 / females 4
2023-11-14
BSP
Pressburg Bernese Royal
Dogs 6 / females 4
2023-10-02
ESP
Svet podľa Moly
Dogs 3 / females 2
2023-09-07
ESP
From Balihara Ranch
Dogs 6 / females 1
2023-08-14
ESP
From Balihara Ranch
Dogs 4 / females 1
2023-08-03
ASP
Laurentius Slovakia
Dogs 4 / females 2
2023-07-16
ASP
z Bielej stráni
Dogs 0 / females 2
2023-07-05
VSSP
From Flora Ranch
Dogs 1 / females 0
2023-06-26
BSP
Bernesse di Remata
Dogs 7 / females 4
2023-06-15
ASP
From Balihara Ranch
Dogs 4 / females 0
2023-06-14
BSP
Janice farm
Dogs 0 / females 2
2023-06-13
VSSP
Herceg Danuvius
Dogs 1 / females 2
2023-05-31
VSSP
From Balihara Ranch
Dogs 3 / females 4
2023-05-26
ESP
From Balihara Ranch
Dogs 1 / females 3
2023-05-14
ASP
Spod Hrádze
Dogs 5 / females 0
2023-05-08
BSP
From Balihara Ranch
Dogs 2 / females 4
2023-05-05
ESP
From Balihara Ranch
Dogs 4 / females 3
Load more posts