Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BERTHA From Eagle Hills

Home > BERTHA From Eagle Hills
Breed / variety
VSSP
Gender
suka
Breeder
Neznámy
Owner
Unknown
HD
A