Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PEPSY des Hautes Vernades

Home > PEPSY des Hautes Vernades
Breed / variety
BSP
Gender
suka
Titles
Ch
Breeder
Neznámy
Owner
Unknown
HD
A