Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PEPSY des Hautes Vernades

Startseite > PEPSY des Hautes Vernades
Rasse / Sorte
BSP
Geschlecht
suka
Titel
Ch
Züchter
Neznámy
Inhaber
Unbekannt
HD
A

Familienstammbaum