Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES – Štandard plemena

Domov > ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES – Štandard plemena

F.C.I. Standard Nr. 47 / 28.06 2002/


KRAJINA PÔVODU: Švajčiarsko

DÁTUM PUBLIKOVANIA PLATNÉHO ORIGINÁLU ŠTANDARDU: 28.11.2001

VYUŽITIE: Pastiersky, strážny, domáci a sedliacky pes. Dnes tiež mnohostranne využiteľný pracovný pes a príjemný rodinný pes.

ZARADENIE FCI: II skupina: pinče a bradáče, molosy, švajčiarski salašnícki psi a iné rasy, sekcia 3 švajčiarski salašnícki psi. Bez pracovnej skúšky.

KRÁTKY PREHĽAD VZNIKU:
„Entlebucher “ je najmenší zo štyroch švajčiarskych salašníckych psov. Pochádza z Entlebuchu, údolia na území kantonu Luzern a Bern. Prvý popis pod názvom „Entlibucherský pes “ pochádza z roku 1889, ale ešte dlho potom neboli appenzellský a entlebuchský salašnícky pes medzi sebou rozlišovaní. V roku 1913 boli štyri exempláre tohto malého pastierskeho psa s kýpťovitým chvostom predvedené na výstave psov v Langenthali Prof. Heimovi, veľkému priaznivcovi švajčiarskych salašníckych psov. Na základe posudkov boli títo psi ako štvrté plemeno švajčiarskych sal. psov zapísaní do švajčiarskej plemennej knihy SHSB. Avšak prvý štandard bol skompletizovaný až v roku 1927. Po 28. auguste 1926, kedy bol z iniciatívy Dr. B. Koblera založený Švajčiarsky klub pre entlebuchských salašníckych psov, bolo toto plemeno podporované a čistokrvne ďalej chované. Ako ukazoval nepatrný počet zápisov v SHSB, plemeno sa rozvíjalo pomaly. Nový rozmach získal entlebuchský sal. pes, keď sa nehľadiac na jeho zdedené kvality čulého, neúnavneho pastierskeho psa objavila jeho mimoriadna vhodnosť ako pracovného a spoločenského psa. Dnes, napriek ešte vždy skromnému stavu, si tento atraktívny trojfarebný pes získava stále väčšiu obľubu ako rodinný pes.

VŠEOBECNÝ POPIS:
Tesne stredne vysoký, kompaktne stavaný pes mierne predĺženého rámca. Trojfarebný ako všetci švajčiarski salašnícki psi, veľmi pohyblivý a obratný. Bdelý, chytrý a priateľský výraz tváre.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:Pomer výška v kohútiku : dĺžka trupu = 8 : 10Pomer dĺžka papule : dĺžka lebky = 9 : 10

SPRÁVANIE / CHARAKTER:
Živý, temperamentný, sebaistý a nebojácny, k osobám, ktoré pozná, je dobromyseľný a prítulný, voči cudzím mierne nedôverčivý. Neúplatný strážca; priateľský, učenlivý.

HLAVA:
V harmonickom pomere k telu, mierne klinovitá, suchá; pozdĺžne osi nosa a temena sú viac menej paralelné.

HORNÁ ČASŤ HLAVY:Lebka: skôr ploché, relatívne široká, najširšia v mieste nasadenia uší, mierne sa zužuje smerom k nosu. Tylový hrboľ slabo viditeľný. Stredová ryha slabo vyznačená.Stop: Málo vyvinutý.

TVÁROVÁ ČASŤ:Ňucháč: Čierny, mierne vystupujúci pred predným oblúkom pyskov.Papuľa: Silná, dobre modelovaná, zreteľne oddelená od čela a líc, rovnomerne sa zužujúca ale nie špicatá; o niečo kratšia než je vzdialenosť od stopu k tylovému hrboľu. Chrbát nosa je rovný.Líce: Málo vyvinuté.Pysky: Málo vyvinuté, priliehajúce k čeľusti, čierno pigmentované.Čelusť, zuby: Silný, pravidelný a úplný nožnicový záhryz. Kliešťový záhryz sa toleruje. Chýbajúci 1 až 2 PM1 (premoláry 1) sa toleruje. M3 (moláry 3) sa neberú do úvahy.Oči: Pomerne malé, okrúhle, tmavo hnedé až orieškovo hnedé. Výraz: živý, priateľský, pozorný. Očné viečka dobre uzavreté, okraj čierno pigmentovaný.Uši: Nie príliš veľké, vysoko a relatívne zoširoka nasadené; pevná, dobre vyvinutá ušná chrupavka; ušné boltce zvesené, trojuholníkovité, na konci zaoblené; v pokoji plocho priliehajúce; v pozore pri koreni mierne zdvihnuté a natočené dopredu.

KRK:
Stredné dlhý, silný, suchý, bez zmeny prechádzajúci do trupu.

TELO:
Silné, mierne predĺžené.

Chrbát:
Rovný, pevný a široký; pomerne dlhý.

Bedrá:
Silné, pružné, nie príliš krátke.

Kríže:
Mierne zrazené, relatívne dlhé.

Hrudník:
Široký, hlboký, dosahujúci až k lakťom. Zreteľné predhrudie; rebrá mierne klenuté; hrudný kôš pozdĺžny, kruhovo-oválneho prierezu.

Spodná línia a brucho:
Mierne vtiahnuté.

CHVOST:Prirodzený chvost je pokračovaním mierne zrazených krížov.Zakrpatený chvost

Prirodzene dlhý chvost a zakrpatený chvost sú rovnocenní.

KONČATINY:
HRUDNÍKOVÉ KONČATINY:
Silne osvalené, ale nie príliš ťažké. Končatiny sú postavené ani nie príliš úzko ani príliš široko; krátke, podsadité, rovné, rovnobežné a dobre postavené pod telom.

Plece: Svalnaté; lopatka dlhá, šikmá a dobre priliehajúca k telu.Rameno: Rovnako dlhé, alebo len o málo kratšie než lopatka. Uhlenie k lopatke cca 110° – 120°.Lakeť: Dobre priliehajúci.Predlaktie: Relatívne krátke, rovné, dostatočne silnej kosti, suché.Záprstie: Pri pohľade zpredu tvorí priame pokračovanie predlaktia, pri pohľade zo strany len mierne zauhlené; relatívne krátke.

PANVOVÉ KONČATINY:
Dobre osvalené. Pri pohľade zozadu nie sú príliš úzke, rovné a rovnobežné.Stehno: Pomerne dlhé, tvoriace v kolene s lýtkom pomerne široký uhol.Lýtko: Skoro rovnako dlhé ako stehno, suché.Pätový kĺb: Silný, relatívne nízko nasadený, dobre zauhlený.Priehlavok: Pomerne krátky, robustný, zvislý a paralelný. Vlčie pazúry musia byť odstránené, s výnimkou tých krajín, kde je odstránenie vlčích pazúrov zákonom zakázané.

LABKY:
Okrúhle, s úzko k sebe priliehajúcimi prstami, smerujúce priamo dopredu. Pazúry krátke a silné; vankúšiky silné a robustné.

POHYB:
Územčistý, voľný, ľahký pohyb so silným posuvom zozadu; pri pohľade zpredu aj zozadu sa končatiny pohybujú v priamej línii.

OSRSTENIE:
SRSŤ:
Drsná srsť (dvojitá srsť). Krycia srsť krátka, pevne priliehajúca, tvrdá a lesklá. Podsada hustá. Mierne vlnitá srsť na kohútiku a/alebo na chrbte tolerovaná ale nežiadúca.

SFARBENIE:
Typická trojfarebnosť. Základná farba čierna so žlto až červeno-hnedými pálenými znakmi, ktoré by mali byť čo najviac symetrické. Pálenie sa nachádza nad očami, na lícach, na papuli a na hrdle, po stranách na hrudi a na všetkých štyroch končatinách. Na končatinách sa pálenie nachádza medzi čiernou a bielou farbou.

Biele znaky:zreteľná úzka biela lysinka, ktorá sa tiahne bez prerušenia z vrchu hlavy cez chrbát nosa a môže pokrývať čiastočne alebo úplne pysky.biela z brady siaha cez hrdlo bez prerušenia až k hrudi.biela na všetkých štyroch labkách.na dlhom chvoste je žiadúca biela špička.

VEĽKOSŤ:
Kohútiková výškaPsi: 44 – 50 cm, tolerancia do 52 cmSuky: 42 – 48 cm, tolerancia do 50 cm.

CHYBY:
Každá odchýlka od týchto bodov sa hodnotí ako chyba. Jej hodnota má byť v pomere ku stupňu odchýlky a so zreteľom na jej závažnosť.nedostatok typickeho pohlavného výrazuzjavne neharmonickýpríliš jemná alebo príliš hrubá kostranedostatočne osvalenýzaoblená lebkapríliš vyznačený stopkrátka, príliš dlhá alebo špicatá papuľa, nerovný chrbát nosaveľmi jemný predhryzchýbanie viacerých zubov, viac než 2 PM1 (Premolár 1)oko príliš svetlé, príliš hlboko uložené alebo vypukléuvoľnené očné viečkouši príliš hlboko nasadené, príliš malé alebo príliš špicaté, otvorené, zloženépríliš krátky chrbát, preliačený alebo kaprovitý chrbátprestavaný alebo silne zrazený zadokhrudný kôš príliš plochý alebo sudovitý, nedostatok predhrudiazalomený chvost, nad chrbtom nesený chvostnedostatočne uhlené končatinyvybočené alebo vtočené hrudníkové končatinyslabé záprstie alebo mäkké záprstienedostatočne uhlené panvové končatiny, kravský postoj, sudovitý postoj, úzky postojlabky dlhé, roztiahnutépohyb: krátky krok, viazaný, zbiehavý, prekrižujúci.

Chyby kresby:prerušená lysinkabiely fľak na šiji väčší než polovica dlanebiela značne presahujúca zápästie (čižma)biela nenachádzajúca sa na všetkých štyroch končatináchsúvislý biely obojok okolo celého krku ( vážna chyba)prerušená biela na hrudi (vážna chyba)končatiny : absencia pálenia medzi bielou a čiernou (vážna chyba)absencia bielej na hlave = totálne čierna hlava (veľmi vážna chyba)neisté správanie, absencia živosti, agresivita

VYLUČUJÚCE CHYBY:bojazlivosť alebo agresivitapodhryz, zreteľný predhryz alebo skrížený zhryz.entropium , ektropiumžlté dravčie oči, brezové oči, modré očikruhovitý chvostpríliš dlhá, mäkká srsť (chýba dvojitá srsť)chyby v sfarbeníiné než trojfarebné sfarbenieiná základná farba ako čiernavýška mimo tolerancie

POZNÁMKA:

Psi musia mať dva zjavne normálne vyvinuté semenníky, ktoré sú zostúpené do mieška.