Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – Štandard plemena

Domov > BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – Štandard plemena

F.C.I. Standard Nr. 45 / 05. 05. 2003 /


KRAJINA PÔVODU: Švajčiarsko

DÁTUM PUBLIKOVANIA PLATNÉHO ORIGINÁLU ŠTANDARDU: 25.03.2003

VYUŽITIE: Pôvodne strážny, pastiersky a ťažný pes na sedliackych dvoroch v kantone Bern, dnes tiež rodinný a mnohostranne využiteľný pracovný pes.

ZARADENIE FCI: II skupina: pinče a bradáče, molosy, švajčiarski salašnícki psi a iné rasy, sekcia 3 švajčiarski salašnícki psi. Bez pracovnej skúšky.

KRÁTKY PREHĽAD VZNIKU:
Bernský salašnícky pes je sedliacky pes starého pôvodu, ktorý sa vyskytoval v predalpských oblastiach a stredných častiach krajiny v okolí Bernu, ako strážny, pracovný a ťažný pes. Podľa pohostinstva Dürrbach pri Riggisbergu v kantone Bern, kde sa tento dlhosrstý, trojfarebný sedliacky pes obzvlášť často vyskytoval, ziskal svoje pôvodné meno „Dürrbächler“.
Keď sa takí psi v rokoch 1902, 1904 a 1907 začali už objavovať na výstavách psov, združili sa chovatelia psov z Burgdorfu v novembri 1907 a začali chov plemena. Založili „švajčiarsky Dürrbäch klub “ a bol vytvorený štandard plemena. V roku 1910 na výstave v Burgdorfe, ktorej sa zúčastnilo mnoho sedliakov z okolia, bolo predvedených až 107 jedincov tohto plemena. Neskôr bolo toto plemeno zatriedené medzi ostatné švajčiarske salašnícke psy s pomenovaním „bernský salašnícky pes „. Rýchlo si získalo priateľov v celom Švajčiarsku a čoskoro aj v susednom Nemecku. V súčasnosti je bernský salašnícky pes vďaka svojej atraktívnej trojfarebnosti a prispôsobivosti známy a obľúbený na celom svete ako rodinný pes.

VŠEOBECNÝ POPIS:
Dlhosrstý, trojfarebný, viac než stredne veľký, silný a pohyblivý úžitkový pes s mohutnými končatinami, harmonický a vyvážený.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:
Pomer výšky v kohútiku k dĺžke tela od hrotu hrudnej kosti po sedací hrbol je cca 9:10, skôr kompaktný ako predĺžený. Kohútiková výška je k hlbke hrudníka v ideálnom prípade ako 2:1.

CHARAKTER A POVAHA:
Istý, pozorný, ostražitý a nebojácny v každodenných situáciach, dobromyseľný a závislý na priateľstve so známou osobou, sebaistý a priateľský voči cudzím ľuďom; stredne temperamentný a dobre ovládateľný.

HLAVA:
Silná; veľkosť harmonická k celkovému výrazu, nie príliš ťažkopádna.

HORNÁ ČASŤ HLAVY:Lebka: Z profilu a zpredu mierne zaoblená. Slabo vyznačená stredová ryha.Stop: Zreteľný, napriek tomu nie príliš zvýraznený.

TVÁROVÁ ČASŤ:Ňucháč: Čierny.Papuľa: Silná, stredne dlhá. Chrbát nosa rovný.Pysky: Priliehajúce, čierne.Čeľusť, zuby: Kompletný, silný, nožnicový záhryz (M3 sa neberú do úvahy). Kliešťový záhryz je tolerovaný.Oči: Tmavohnedé, mandlovitého tvaru, s dobre priliehajúcimi viečkami, nie príliš hlboko položené ani vystupujúce. Uvoľnené viečko je chybné.Uši: Stredne veľké, vysoko nasadené, trojuholníkovité, mierne zaoblené, v pokoji plocho priliehajúce, pri zbystrení pozornosti sa ucho vzadu vzpriami, pričom predný okraj zostáva priklonený k hlave.

KRK:
Silný, svalnatý, stredne dlhý.

TELO:Vrchná línia: Od krku prechádza mierne nadol až ku kohútiku, potom prebieha priamo a horizontálne.Chrbát: Pevný, rovný a horizontálny.Oblasťbedier: Široká a silná. Pri pohľade zhora mierne vtiahnutá.Kríže: Mierne zaoblené.Hrudník: Široký a hlboký, siahajúci až k lakťovým kĺbom, s výrazným predhrudím; hrudný kôš podľa možnosti dlhý, so široko-oválny prierezom.Spodná línia a brucho: Od hrudného koša po zadné končatiny ľahko vtiahnutá.

CHVOST:
Huňatý, siahajúci prinajmenšom po pätový kĺb, v pokoji voľne zvesený, v pohybe vlajúci, nesený v rovine chrbta alebo ľahko nad ním.

KONČATINY:
Silná kostra.

HRUDNÍKOVÉ KONČATINY:
Predné nohy pri pohľade zpredu rovné a paralelné, postavenie skôr široké.Plece: Lopatka silná, dlhá, šikmo postavená, s ramenom tvorí nie príliš tupý uhol, plocho priliehajúca a dobre osvalená.Rameno: Dlhé, šikmo uložené.Lakeť: Dobre priliehajúci, ani vtočený ani vytočený.Predlaktie: Silné, rovné.Záprstie: Pri pohľade zboku takmer kolmo stojace, pevné, pri pohľade zpredu je priamym predĺžením predlaktia.Predné labky: Krátke, okrúhle, úzko k sebe priliehajúce, dobre klenuté prsty, nesmú byť vtočené dovnútra ani vytočené von.

PANVOVÉ KONČATINY:
Postavenie pri pohľade zozadu rovné a paralelné, nie príliš úzkeStehno: Dlhé, široké, silné a dobre osvalené.Koleno: Zreteľne zauhlenéLýtko: Dlhé, dobre šikmé ležiace.Pätový kĺb: Silný a dobre zauhlený.Priehlavok: Skoro kolmo postavený. Vlčie pazúry musia byť odstránené (s výnimkou krajín, v ktorých je operatívne odstránenie vlčích pazúrov zákonom zakázané).Zadné labky: Trochu menej zaoblené ako predné labky, nesmú byť vtočené dovnútra ani vytočené von.

POHYB:
Pri všetkých typoch pohybu priestorná, rovnomerná mechanika, výrazný voľný posun vpred s dobrým odrazom panvových končatín, v kluse pri pohľade zpredu a zozadu priamočiare vedenie končatín.

OSRSTENIE:
SRSŤ:
Dlhá a lesklá, hladká alebo mierne vlnitá srsť.

SFARBENIE:
Tmavá čierna základná farba so sýtym, hnedočerveným pálením na lícach, nad očami, na všetkých štyroch končatinách a na hrudníku, a nasledovné biele znaky:čistobiela symetrická kresba hlavy: lysinka, ktorá sa na nose obojstranne rozširuje na kresbu papule. Lysinka nesmie siahať až za pálené znaky nad očami a biela kresba na papuli siaha nanajvýš ku kútikom pyskov.biely stredne široký pás prechádzajúci cez hrdlo a hrudník.

Žiadúce: biele labky, biela špička chvosta.
Tolerované: malý biely fľak na šiji, malý biely fľak pod chvostom.

VEĽKOSŤ:
Kohútiková výška:Psi: 64 -70 cm, ideálna veľkosť: 66 – 68 cmSuky: 58 – 66 cm, ideálna veľkosť: 60 – 63 cm

CHYBY:
Každá odchýlka od týchto bodov sa musí hodnotiť ako chyba, jej hodnotenie má byť v pomere ku stupňu odchýlky a so zreteľom na jej závažnosť.

 • neisté správanie
 • jemná kostra
 • nepravidelné postavenie rezákov, aj napriek tomu, že je záhryz udržaný.
 • chýbajúce iné zuby ako nanajvýš 2 x PM1 (premoláry 1), chýbajúci M3 sa neberie do úvahy
 • osrstenie: výrazne kučeravá srsť
 • chyby v kresbe a farbe:
  • chýbajúca biela kresba hlavy
  • príliš široká lysina a/alebo biela kresba papule, ktorá zreteľne zasahuje za kútiky pyskov
  • biely golier
  • veľký biely fľak na šiji (väčší v priemere než 6 cm)
  • biely fľak pod chvostom (väčší v priemere než 6 cm)
  • biela na predných končatinách siahajúca zreteľne za stred záprstia (čižma)
  • rušivá asymetria sfarbenia hlavy a/alebo hrudníka
  • čierne flaky a pruhy v kresbe na hrudi
  • nečistá biela (silné pigmentové fľaky)
  • hnedý alebo červený nádych základnej čiernej farby

VYLUČUJÚCE CHYBY:agresivita, bojazlivosť, výslovná plachosťrozštiepený nospredhryz, podhryz, skrížený zhryzjedno alebo obe modré oči, (brezové oko)entropium, ektropiumzalomený chvost, zatočený chvostkrátka alebo drsná srsťchýbajúca trojfarebnosťiná ako čierna základná farba

Psi, ktorí vykazujú zreteľné fyzické abnormality alebo poruchy správania sa, musia byť diskvalifikovaní.

POZNÁMKA:
Psi musia mať dva zjavne normálne vyvinuté semenníky, ktoré sú zostúpené do mieška.