Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

KALMIA from Balihara Ranch

Startseite > KALMIA from Balihara Ranch
Rasse / Sorte
ASP
Geschlecht
suka
Geburt
2003-03-23
PK und Registriernummer
SPKP 90
Bonitierungscode
535 AKOU 52 B0
Hinweis zur Bonitation
suka jemnejšej kostry, otvorené, dozadu nesené ucho, otvorené labky, neistá povaha
HD
B

Wurf von Hunden

2005-06-28
Welpen: 0 hunde / 1 Hundinen
Züchten: ASP