Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

2% z daní

Domov > 2% z daní

Vážení priatelia švajčiarskych salašníckych psov!

Každoročne máte možnosť venovať 2% pre Vami zvolenú neziskovú organizáciu.

Ak sa rozhodnete podporiť práve Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov,

pomôžete vylepšiť a zdokonaliť aktivity našej organizácie. 

SRDEČNE VÁM ĎAKUJEME!

Tlačivá a viac o poukázaní 2% práve nám nájdete tu.