Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Poplatky

Domov > Poplatky

ZÁPISNÝ A POPLATKOVÝ   PORIADOK

SLOVENSKÉHO KLUBU ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV (aktualizácia k 19.11.2022)

  1. Zápisné poplatky
Zápisné do klubu:                            20,- €
Ročné členské pri individuálnom členstve:20,- €
Ročné členské pri rodinnom členstve:
                +  za každého ďalšieho člena
20,- € + 8,50 €
  1. Chovateľské poplatky
 Člen SKŠSPNečlen SKŠSP
Poplatok za bonitáciu:30,- €40,- €
Poplatok za kontrolu vrhu:
    – cestovné náklady
    – kontrola vrhu
0,35 € / km
20,- €
0,35 € / km
40,- €
Poplatok za uzavretie Zmluvy o chovateľskom servise:  15,- €
  1. Výstavné poplatky                           
 Člen SKŠSPNečlen SKŠSP 
1.pes                                                         30,- €50,- €
2.pes a ďalší25,- €45,- €
Mimo konkurencie5,- €10,- €
Čestná trieda10,- €20,- €
Mladší dorast, dorast5,- €10,- €
Veteráni0,- €0,- €
Súťaže10,- €20,- €
Prihlásenie po termíne uzávierky5,- €10,- €

Klubový bankový účet

Názov účtu  Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov Fučíkova 1554/2, 932 01 Veľký Meder
 Číslo účtuIBAN kód:SWIFT /BIC/ kód: Názov banky:Sídlo banky:   2921861031/1100 (SK19 1100 0000 0029 2186 1031)TATRSKBXTatra banka a.s.Hodžovo nám. 3, POB 42 850 05 Bratislava