Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Tlačivá / dokumenty na stiahnutie

Domov > Tlačivá / dokumenty na stiahnutie

Prihláška do klubu SKŠSP

Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov

Organizačná smernica k spracovaniu osobných údajov

Hlásenie úmrtia psa

Tlačivo – aktualizácia údajov

Žiadosť o posúdenie RTG

Žiadosť o vystavenie krycieho listu

Žiadosť o insemináciu psom

Žiadosť o insemináciu sučky

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa

Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu

Smernica Chránený názov registrovaného chovu psov SKJ

Žiadosť o chránený názov registrovaného chovu – odkaz na UKK

Registrovanie chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá – odkaz na ŠVPS SR

Hlásenie krytia

Hlásenie o vrhu

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa

Prihláška do súťaže pes roka

Žadosť o priznanie titulu šampion práce

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský grand šampión

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión krásy

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský veterán šampión krásy

Žiadosť na preregistráciu chovnej spôsobilosti

Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa

Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu pôvodu psa

Žiadosť na priznanie titulu Klubový veterán šampión

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión

Žiadosť na priznanie titulu Klubový šampión mladých

Ak máte záujem zverejniť inzerát alebo link na stránkach klubu; resp. inzerciu alebo reklamu vo výstavnom katalógu a máte uhradené členské poplatky, môžete nás kontaktovať na skwebskssp@gmail.com! Táto služba je poskytovaná všetkým členom zdarma.