Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Tlačivá / dokumenty na stiahnutie

Domov > Tlačivá / dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa

Žiadosť o chránený názov registrovaného chovu – odkaz na UKK

Registrovanie chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá – odkaz na ŠVPS SR

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa

Žadosť o priznanie titulu šampion práce

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský grand šampión

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladých

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský šampión krásy

Žiadosť o priznanie titulu Slovenský veterán šampión krásy

Žiadosť na preregistráciu chovnej spôsobilosti

Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa

Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu pôvodu psa

Ak máte záujem zverejniť inzerát alebo link na stránkach klubu; resp. inzerciu alebo reklamu vo výstavnom katalógu a máte uhradené členské poplatky, môžete nás kontaktovať na skwebskssp@gmail.com! Táto služba je poskytovaná všetkým členom zdarma.