Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výbor a orgány klubu

Domov > Výbor a orgány klubu

Výbor a orgány klubu

Predseda

Križan Tibor, Ing.
Fučíkova 1554/2
932 01 Veľký Meder

Tajomník

Liptaj Kašťáková Naďa, Mgr.
Bratislavská 47
917 02 Trnava

Členovia

Nosko Vladimír, Ing.
Sielnica 325
962 31 Sliač

nosko.v57@gmail.com
0905 252 044

Hajduk Pavol, RNDr.
Seniakovce 54
082 03 Lemešany

Vargová Drahomíra, Mgr.
Kodályova 13
949 01 Nitra

Major Jaroslav, Ing.
Školská 5
951 48 Jarok

jaro04@zoznam.sk
0903 056 818

Poradcovia chovu

Hlavný poradca

Gargušová Terézia, Ing.
Súlovská 107
049 22 Gemerská Poloma

t.gargusova@gmail.com
058/7947 213, 0905 834 442

Poradca

Ondrejovičová Ivana, Mgr.
Školská 48
972 51 Handlová

Revízna komisia

Klubový revízor

Barčák Alexander, Ing.
Melčice 224
913 05 Melčice Lieskové

barcakal@gmail.com
0904 198 646

Webová stránka

Správca webu

Liptaj Martin, Mgr.
Bratislavská 47
917 02 Trnava