Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výbor a orgány klubu

Domov > Výbor a orgány klubu

Výbor a orgány klubu

Predseda

Križan Tibor, Ing.
Fučíkova 1554/2
932 01 Veľký Meder

Tajomník

Liptaj Kašťáková Naďa, Mgr.
Bratislavská 47
917 02 Trnava

Členovia

Nosko Vladimír, Ing.
Sielnica 325
962 31 Sliač

Hajduk Pavol, RNDr.
Seniakovce 54
082 03 Lemešany

Vargová Drahomíra, Mgr.
Kodályova 13
949 01 Nitra

Major Jaroslav, Ing.
Školská 5
951 48 Jarok

jaro04@zoznam.sk
0903 056 818

Poradcovia chovu

Hlavný poradca

Gargušová Terézia, Ing.
Súlovská 107
049 22 Gemerská Poloma

t.gargusova@gmail.com
058/7947 213, 0905 834 442

Poradca

Ondrejovičová Ivana, Mgr.
Školská 48
972 51 Handlová

Revízna komisia

Klubový revízor

Barčák Alexander, Ing.
Melčice 224
913 05 Melčice Lieskové

barcakal@gmail.com
0904 198 646

Webová stránka

Správca webu

Liptaj Martin, Mgr.
Bratislavská 47
917 02 Trnava