Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BONITÁCIA

Domov > Novinky > BONITÁCIA

Vzhľadom na zlepšenú epidemiologickú situáciu ohľadom šírenia infekcie COVID-19  sa klub rozhodol zorganizovať mimoriadnu bonitáciu, v termíne 25.7.2020 vo Veľkom Mederi, v hoteli Plauter kúria. Záujemcovia sa môžu prihlásiť so svojimi psami u hlavnej poradkyne chovu p. Ing. Gargušovej. Organizácia celého procesu bonitácie bude zabezpečená podľa všetkých hygienických pravidiel tak, aby riziko prenosu akéhokoľvek patogénu bolo minimálne.