Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BONITÁCIA

Domov > Novinky > BONITÁCIA

Dňa 4.9.2021 po skončení výročnej členskej schôdze sa v priestoroch Hotela Plauter kúria uskutoční bonitácia. Záujemcovia o bonitáciu si môžu prihlášku vyžiadať u pani Ing. Terézie Gargušovej cez email t.gargusova@gmail.com, kde dostanú bližšie informácie.

Počet psov na bonitácií bude z časových dôvodov obmedzený.

V prípade väčšieho záujmu o bonitáciu sa uskutoční tohto roku ešte jedna, s predpokladaným termínom október 2021.