Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

BONITÁCIA DŇA 29.5.2022

Domov > Novinky > BONITÁCIA DŇA 29.5.2022

Uzávierka prihlášok na bonitáciu, ktorá sa uskutoční nasledujúci deň po klubovej výstave je 1.5.2022.

Bonitácia sa uskutoční v priestoroch Plauter kúrie vo Veľkom Mederi. Prosím postupujte podľa pokynov na klubovej webstránke v časti CHOV a následne Bonitácia. Prihlášky zasielajte hlavnej poradkyni chovu, Ing. Terézii Gargušovej.