Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÁ SCHÔDZA

Domov > Novinky > ČLENSKÁ SCHÔDZA

Členská schôdza sa bude konať 28.5.2016 po skončení klubovej výstavy v priestoroch Plauter Kúrie s nasledovným programom: 

  1. Otvorenie
  2. Doplnenie a schválenie programu schôdze
  3. Kontrola uznesení zo dňa 3.10.2015
  4. Správa o činnosti klubu za rok 2015
  5. Správa o hospodárení klubu za rok 2015
  6. Príprava klubovej výstavy k 25. výročiu založenia klubu
  7. Určenie posudzovateľov na jesennú špeciálnu výstavu 2016
  8. Diskusia
  9. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
  10. záver 

Ing. Tibor Križan