Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÁ SCHÔDZA DŇA 30.9.2017

Domov > Novinky > ČLENSKÁ SCHÔDZA DŇA 30.9.2017

Dňa 30.9.2017 o 18.00 v Horskom hoteli Magura, okr. Prievidza sa bude konať členská schôdza klubu.
Každého člena srdečne pozývame.

Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie členskej schôdze
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 4.3.2017
4. Správa o hospodárení za rok 2016, správa revízora klubu
5. Rozpočet na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
6. Návrh stanov SKŠSP
7. Návrh chovateľského a bonitačného poriadku
8. Návrh zápisného a poplatkového poriadku
9. Doplňujúca voľba člena výboru klubu
10. Diskusia, voľné návrhy
11. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
12. Záver

Prerokovávaný materiál bude členom klubu doručený v elektronickej forme.


Tibor Križan
prezident klubu