Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÁ SCHÔDZA SKŠSP

Domov > Novinky > ČLENSKÁ SCHÔDZA SKŠSP

Dňa 26.5.2018 o 18,00 hod. (po skončení klubovej výstavy) sa v priestoroch Hotela Plauter kúria, Veľký Meder bude konať členská schôdza Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov.

Každého člena klubu srdečne pozývame.

Program členskej schôdze:

1. Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze zo dňa 30.9.2017
4. Správa o činnosti klubu za rok 2017
5. Správa o hospodárení za rok 2017.
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Návrh na zmenu chovateľského poriadku (povinné vyšetrenie ektopického uretra u ESP)
8. Diskusia, voľné návrhy, príprava výcvikového tábora Jasenská dolina a špeciálnej klubovej výstavy  
    Chvojnica
9. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
10. Záver

Prerokovávaný materiál bude predložený na členskú schôdzu. 

Tibor Križan
predseda klubu