Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Členská schôdza

Domov > Novinky > Členská schôdza

Vážení členovia, na web sme pridali zápisnicu z členskej schôdze vo Veľkom Mederi dňa 1.3.2014.

Boli v zmysle rozhodnutia členskej schôdze na webe zaktualizované aj klubové predpisy a doplnený zvolený výbor klubu.

Stále potrebujeme členov do komisií klubu – revízna a disciplinárna – hláste prosím svoj záujem na email tajomníka klubu Mgr. Drahomíry Vargovej dearievargova@gmail.com