Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Členské a súťaž

Domov > Novinky > Členské a súťaž

Vážení členovia, nezabudnite uhradiť členské poplatky na rok 2015. 

Nezabudnite aj na súťaž PES ROKA SKŠSP/Najúspešnejší pes zahraničného člena SKŠSP. 

Termín dokedy je potrebné posielať prihlášky do súťaže za rok 2014 je do 31. 12. 2014 na adresu: skwebskssp@gmail.com alebo poštou /nie doporučene prosím/ na adresu Školská 48, 972 51 Handlová – Mgr.Ivana Ondrejovičová.