Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÉ POPLATKY

Domov > Novinky > ČLENSKÉ POPLATKY

Dovoľujeme si pripomenúť našim členom, že podľa stanov klubu, je potrebné uhradiť ročný členský poplatok do 28. februára príslušného roka. Ďakujeme všetkým, ktorí tak už urobili.