Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÝ POPLATOK

Domov > Novinky > ČLENSKÝ POPLATOK

Dobrý deň prajeme a keďže sa blíži koniec februára, chceme tým, ktorí ešte nezaplatili členské pripomenúť, aby tak urýchlene urobili.

Ostatným ďakujeme za včasné uhradenie poplatkov,

Váš klub.