Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Členský príspevok 2013

Domov > Novinky > Členský príspevok 2013

Nezabudnite zaplatiť členský príspevok na r. 2013:

Názov účtu Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov
Číslo účtu 2921861031/1100

Podľa Stanov klubu: členské príspevky na nasledovný rok treba uhradiť do 31.1. Po 1.2. vzrastá suma o 10,- eur.