Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Dôležitý oznam z FCI

Domov > Novinky > Dôležitý oznam z FCI

Sekretariát FCI nám oznámil, že s okamžitou platnosťou je možné na web stránke FCI nájsť zoznamy jedincov, ktorí získali čakateľstvá na medzinárodné šampionáty –  CACIB na výstavách pod záštitou FCI. V zozname sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009. Majitelia, resp. vystavovatelia, majú týmto možnosť sami si vytlačiť CACIB homologizujúci certifikát. www.fci.be/resultats/IB.aspx

Na stránke SKJ nájdete nové znenie smerníc a predpisov SKJ schválených na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ.