Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

KALENDÁR KLUBOVÝCH PODUJATÍ 2016

Domov > Novinky > KALENDÁR KLUBOVÝCH PODUJATÍ 2016

V sekcii výstavy nájdete termíny podujatí ktoré usporadúva v tomto roku SKŠSP.

Tak ako po minulé roky aj tento rok sme zaradili ku tradičným termínom bonitácií po klubovej a špeciálnej výstave ešte jednu bonitáciu, ktorá sa uskutoční v termíne konania výcvikového tábora.