Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Klubová výstava a bonitácia

Domov > Novinky > Klubová výstava a bonitácia

Propozície a prihlášku na Klubovú výstavu SKŠSP konajúcu sa 25. mája 2013 v areáli Kúrie Plauter vo Veľkom Mederi  nájdete v sekcii Výstavy.
Posudzovanie na tejto výstave potvrdili rozhodcovia páni Svante Frisk, SE a Zoltán Baffia, HU.
Prihlášky môžete posielať aj elektronickou formou – TU.


Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov v rámci plošného skríningu genetických ochorení ponúka chovateľom priamo v areáli výstavy možnosť krvného vyšetrenia troch najčastejšie sa vyskytujúcich geneticky podmienených ochorení švajčiarskych salašníckych psov : Von-Willebrandova choroba (vWD), Degeneratívna myelopatia (DM) a Progresívna retinálna atrofia(PRA). Zároveň pre členov klubu a prihlásených vystavovateľov máme pripravené prekvapenie vo forme finančného príspevku na tieto vyšetrenia – viac v propozíciách na výstavu, alebo „tu„.

V prípade, že využijete možnosť doniesť vzorku krvi zvieraťa na vyšetrenie už odobratú,
je potrebné veterinárom, ktorý krv odoberal, potvrdiť toto tlačivo (word).

Dňa 26.5.2013 sa na tom istom mieste koná klubová bonitácia.
Bližšie informácie k bonitácii a prihlášku Vám poskytne hlavná poradkyňa chovu Ing. Gargušová.