Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

KLUBOVÁ VÝSTAVA SKŠSP

Domov > Novinky > KLUBOVÁ VÝSTAVA SKŠSP

V sekcii VÝSTAVY nájdete propozície a pozvánku na jarnú klubovú výstavu vo Veľkom Mederi.

Je zverejnená aj elektronická možnosť prihlášok.

Prečítajte si pozorne propozície. 

Uzávierka prihlášok na bonitáciu je 15.5.2016 alebo dosiahnutie max.počtu psov 15.

Prihlásení nad limit sa môžu zúčastniť augustovej bonitácie po výcvikovom tábore dňa 20.8.2016.

Prihlášky si pýtajte u hlavnej poradkyne chovu Ing. Terézie Gargušovej.

výbor SKŠSP