Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Klubová výstava SKŠSP – 24. máj 2014

Domov > Novinky > Klubová výstava SKŠSP – 24. máj 2014

Priatelia,
v dostatočnom predstihu sa nám podarilo zabezpečiť rozhodcov na jarnú Klubovú výstavu SKŠSP konajúcu sa vo Veľkom Mederi dňa 24.5.2014. Veríme, že s obsadením rozhodcovských postov budete spokojní a zídeme sa v hojnom počte vo výstavnom kruhu. Na prihlášky a propozície budete samozrejme včas pred konaním výstavy upozornení.